Târgovişte este un nume de rezonanţă în istoria neamului românesc, deţinând, mari perioade de timp, o poziţie importantă în viaţa politică, socială, economică şi, nu în ultimul rând, în cea culturală a ţării.
        De numele vechii Cetăţii de Scaun se leagă destinul multor membri ai familiei Văcăreştilor care au jucat multe secole un rol deosebit în viaţa politică, socială şi culturală a ţării. Genul liric le datorează lui Ienăchiţă, Alecu, Nicolae sau Iancu Văcărescu, ca reprezentanţi ai primei etape de dezvoltare a poeziei noastre naţionale.
        Locul Târgoviştei în dezvoltarea "scripturilor române" este întregit şi de marele triumvirat romantic Heliade - Cârlova - Alexandrescu care impun prin lirica lor un nume rezonant în istoria noastră naţională.
        Iată de ce, după reorganizarea administrativă a ţării (1968), s-a gândit o revigorare a fenomenului literar, atât sub aspectul creaţiei cât mai ales sub cel al cunoaşterii fenomenului, al schimbului de idei cu alte medii literare ale ţării.
        Demersul nostru se doreşte a fi o aducere-aminte a modului în care s-a zămislit şi şi-a manifestat existenţa neîntreruptă Festivalul iar apoi Concursul Naţional de Literatură pe durata a patru decenii.
        Poeta târgovişteancă Ştefania Stâncă sublinia: "Primul Festival de poezie românească, celebrat deunăzi la Văcăreşti, sub dărnicia autumnală a soarelui dâmboviţean, ne-a prilejuit revederea atâtor poeţi dragi cu care colindam cândva şezătorile să-i spunem ţării poezii" (revista Valachica, din 1969). Aceste cuvinte sintetizează într-un fel, dorinţa unor intelectuali, la un an de la reorganizarea teritorială a ţării, revenită la împărţirea tradiţională, de a da glas la Văcăreşti şi pe plaiurile încărcate de legendă ale Târgoviştei, testamentarului legământ al lui Ienăchiţă Văcărescu Urmaşilor mei Văcăreşti!/ Las vouă moştenire/ Creşterea limbei româneşti/ Ş-a patriei cinstire. Dintre aceştia Constantin Manolescu, Victor Petrescu au fost cu gândurile şi piatra de început. Lor li s-au alăturat în timp mulţi alţii, cu idei novatoare. De altfel, unde se putea încerca materializarea acestora decât la Târgovişte? În toamna lui 1969, ne-au onorat cu prezenţa lor: Mihai Beniuc, Alexandru Piru, Augustin Z. N. Pop, George Păun, Ion Bănuţă, Ion Horea, Ion Crânguleanu, Ion Ilea, Ion Molea, precum şi o serie de tineri scriitori târgovişteni.
        Ediţie de ediţie, Festivalul de literatură "Moştenirea Văcăreştilor" devenit pe parcurs şi Concurs de creaţie pentru tinerele talente, mai întâi din judeţ, apoi din întreaga ţară, şi-a îmbogăţit structura, s-a diversificat ca arie de cuprindere, iar calitatea demersului cultural şi a actului creativ s-a ridicat la cote din ce în ce mai înalte.
        În primele ediţii accentul s-a pus pe întâlnirile publicului din Văcăreşti, Târgovişte şi din alte localităţi ale judeţului, cu scriitorii târgovişteni şi nu numai. Ele au fost benefice, înlesnind un fructuos schimb de idei pe marginea moştenirii literare a legendarelor meleaguri dâmboviţene, dezbateri asupra actului de creaţie sau a demersului cultural pe care-l implică acesta.
        La primele ediţii au participat nume reprezentative ale literaturii şi culturii româneşti ca: Mircea Horia Simionescu, Traian Lalescu, Matei Alexandrescu, Marin Bucur, Radu Petrescu, Gheorghe Tomozei, Costache Olăreanu, Alexandru George, Şerban Cioculescu, Alexandru Piru, Vasile Netea, Ana Blandiana, Agatha Grigorescu-Bacovia, Mircea Dinescu, pentru a aminti doar câţiva. Aceştia au făcut o simbioză firească mai întâi cu tinerele talente, apoi cu scriitorii consacraţi din judeţul nostru. De altfel începând cu 1971, Casa Judeţeană a Creaţiei Populare, a instituit premii anuale, precum: premiul "Ienăchiţă Văcărescu", pentru poezie (George Coandă, 1971, Tudor Cristea, 1972, Nicolae Popescu - Bogdan, 1973); premiul "Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti" pentru proză (Gheorghe Vălcescu, 1971, Aurelian Trandafir, 1974); premiul "Smaranda Gheorghiu", de literatură pentru copii (Aurel Iordache, 1971); premiul "Ion Luca Caragiale", pentru dramaturgie (Aurelian Trandafir, 1971); premiul "Raicu Ionescu Rion", pentru istorie şi critică literară (Victor Petrescu, 1972), premiul "Ion Ciorănescu", pentru debut literar (Sorin Ionescu, 1971 şi Iulian Penescu, 1974). De asemenea, premiile Concursului de creaţie poetică "Văcăreşti '75" au revenit lui Nicolae Popescu Bogdan, Anton Gagiu, Mihail I. Vlad, Horia Cernău (toţi din Târgovişte), Cornel Costache, Nicolae Radu (Găeşti), Mircea Drăgănescu (Titu) şi Nicolae Iancu (Bărbuleţ). Din multitudinea manifestărilor culturale pe care le semnalăm în capitolul următor ("Remember"), nu putem să nu subliniem câteva cu profunde semnificaţii în viaţa spirituală a Târgoviştei, în primul rând. Dintre acestea: revenirea la vechea denumire a liceului simbol al oraşului "Ienăchiţă Văcărescu"; atribuirea denumirii "Ion Heliade Rădulescu", Liceului nr.3.
        În cele mai multe dintre ediţii poezia s-a îngemănat cu muzica, cu teatru, de unde au izvorât clipe de mare frumuseţe morală, spirituală (spectacolul "O dinastie literară" al Teatrului Casei de cultură a municipiului Târgovişte; recitalul literar - muzical "Las vouă moştenire" - Bucureşti, 1970; spectacole de muzică şi poezie, susţinute în decorul legendar al Curţii Domneşti, ca şi spectacolul de sunet şi lumină "La porţile istoriei").
        De-a lungul anilor, multe ediţii ale Festivalului au fost incluse în manifestări culturale de mai mare amploare şi diversificare ("Mesaje dâmboviţene în timp", "Patrimonium", "Cântarea României" sau "Testamentum"). Ele au fost benefice actului cultural, mai puţin însă actului creativ, ceea ce a dus de multe ori la estomparea mesajului dorit de iniţiatorii Festivalului. Referindu-ne la latura culturală, trebuie să subliniem că în timp, în cadrul Festivalului, sau în cadrul manifestărilor amintite, am beneficiat de prezenţa unor nume reprezentative ale scenei şi muzicii româneşti: Ştefan Ciubotăraşu, Ileana Stanca, Florin Piersic, Emil Liptac, Tudor Gheorghe, Ion Fălculete, Octavian Cotescu, Rodica Mandache, Dan Tufaru, Florin Zamfirescu, George Mihăiţă.
        Fructuoase schimburi de idei privind actul de creaţie, mesajul acestuia, stadiul prezent şi prospectiv al liricii româneşti s-au realizat aproape la fiecare ediţie între invitaţi şi laureaţi, cu alţi membri ai cenaclurilor literare din judeţ sau din ţară. Au avut loc schimburi de experienţă între cenaclurile târgoviştene şi cele din Bucureşti sau alte zone ale ţării, nu neapărat în cadrul puţinelor zile ale Festivalului. De altfel aşa cum rezultă din documentarea noastră, în perioada 1976-1980, abandonându-se complet stimularea prin premiere a actului creativ, Festivalul s-a dorit desfăşurat pe durata întregului an, subordonându-şi toate manifestările literare (consfătuiri, simpozioane, expoziţii de carte, documente, întâlniri cu scriitorii, lansări de noi apariţii etc.)
        Din 1981, se reia într-o formulă nouă Concursul de creaţie literară. Se acordă numeroase premii la poezie, acestea decernându-se nu numai unor creatori din Târgovişte sau judeţ (Vivi Anghel, Valeriu Liţă Cosmin, Constantin Voicu, Elena Dumitru), dar şi din alte zone ale ţării (Târgu-Mureş, Piatra Neamţ, Botoşani, Bucureşti, Hunedoara, Slobozia). Printre premianţii la proză întâlnim pe Nicolae Ariton (Vaslui), Costel Bunoaica şi Ion Teodorescu (Slobozia). Se confirmă începând cu această ediţie transformarea "Moştenirii Văcăreştilor" în concurs naţional.
        Începând cu ediţia 1982, consemnăm implicarea revistelor literare, a unor ziare şi edituri în stimularea creaţilor premiate la Concurs. Astfel, an de an, până în 1989, acestea sunt publicate în revistele "Contemporanul", "Argeş", "Astra", "Amfiteatru", "Convorbiri literare", "Cronica", "Steaua", "Ramuri", "Tomis", "Transilvania", "Tribuna", "Vatra", "Săptămâna", "Cântarea României", "Orizont", "Albina", "Luceafărul", "România literară", "Flacăra" sau ziare ca "Scânteia tineretului", "Dâmboviţa". Enumerarea acestora cred că ne scuteşte de comentarii privind amploarea şi prestigiul pe care le-au căpătat strădaniile noastre. De asemenea, au încurajat tinerele talente edituri ca: "Minerva", "Albatros", "Dacia", "Scrisul românesc", "Junimea", precum şi o serie de instituţii judeţene: Centrul de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice, Biblioteca, Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni precum şi Liceul "Ienăchiţă Văcărescu" sau Sucursala C.E.C Târgovişte (premiul "Ion Ghica").
        Demersul Festivalului "Moştenirea Văcăreştilor" a fost benefic completat mulţi ani de ediţiile Concursului judeţean de creaţie literară pentru elevi "Pana Văcăreştilor" sau de Secţiunea de interpretare a poeziei româneşti.
        În 1985 s-a acordat pentru prima oară marele Trofeu al oraşului Târgovişte "Pro arte poetae - Civitas Targovestae", pentru lucrări publicate în 1984, poeţilor Nicolae Dan Fruntelată şi Romulus Vulpescu, iar în 1986 Marele Premiu "Moştenirea Văcăreştilor", rezervat membrilor Uniunii Scriitorilor, a revenit lui Florentin Popescu.
        Itinerariile spirituale s-au constituit în timp pentru invitaţi şi participanţi în prilejuri de documentare şi cunoaştere a peisajului mirific dâmboviţean.
        Evenimentele din decembrie 1989 au condus la o nouă viziune şi abordare a generoasei idei de zămislire, cu două decenii în urmă, a ceea ce s-a dorit de noi a fi o treaptă la măreţul şi nemuritorul edificiu al culturii scrise, un modest şi perpetuu omagiu adus dăltuitorilor în cremenea cuvântului.
        Din 1990, pe parcursul a peste un deceniu, ediţiile Festivalului-Concurs au fost incluse în suita de manifestări culturale "Testamentum" care au trecut astfel în prim-plan. Au avut loc, de exemplu, spectacole susţinute de actori ai Teatrului "Andrei Mureşianu" din Sfântu-Gheorghe; concerte de muzică folk; serate muzicale; expoziţii de pictură. S-au aniversat 350 de ani de la naşterea Stolnicului Constantin Cantacuzino; 250 de ani de la naşterea lui Ienăchiţă Văcărescu; aniversarea lui Ion Ghica (175); comemorările lui Vasile Cârlova (160) sau I.C. Vissarion (40).
        Alt aspect relevant este cel al continuării constante a desfăşurării Festivalului-Concurs neîntrerupt, an de an. În afara organizatorilor tradiţionali au apărut nume noi: Universitatea "Valahia" Târgovişte, Fundaţia pentru Tineret, Societatea de Ştiinţe Filologice - Filiala Dâmboviţa, Cercul Militar Târgovişte, Casa Corpului Didactic, Primăria Municipiului Târgovişte, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, instituţii teatrale ale Târgoviştei, case de cultură şi cămine culturale din judeţ.
        De asemenea, s-au reluat sau iniţiat contacte fructuoase care au dus la participarea unor instituţii centrale: Ministerul Culturii şi Cultelor, Muzeul Literaturii Române, Radiodifuziunea Română, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Artiştilor Plastici.
        Ca şi la multe ediţii anterioare anului 1989, când o serie de edituri bucureştene, ziare şi reviste literare acordau premii, în ultimii ani se alătură demersului organizatorilor edituri târgoviştene ("Bibliotheca", "Pandora-M", "Macarie", "Pildner&Pildner") ziare şi reviste ("Litere", "Curier", "Dâmboviţa", "Jurnal de Dâmboviţa", "Realitatea dâmboviţeană").
        Un pas important pentru cristalizarea mişcării literare din spaţiul de spiritualitate generic numit al Târgoviştei contemporane, a fost înfiinţarea, în 2005, a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni care cuprinde în prezent 120 de membri din Târgovişte şi judeţ, membri ai Uniunii Scriitorilor din România sau ai Uniunii Ziariştilor Profeşionişti, mulţi dintre ei fiind din alte centre culturale ale ţării sau din străinătate. La activităţile organizate au participat o mare parte a membrilor SST sau alţi scriitori ai spaţiului dâmboviţean: George Coandă, Ion Iancu Vale, Mihai I. Vlad, Mihai Stan, Ion Mărculescu, Grigore Grigore, Doru Mareş, Victor Petrescu, Alin Zaharia, Tudor Cristea, Dumitru Ungureanu, Constantin Voicu, Florea Turiac, George Geacăr, Ştefan Ion Ghilimescu, Ioana Dana Nicolae, Alexandrina Dinu-Paraschiva, Daniela Olguţa Iordache, Ioan Vişan şi mulţi alţii. De altfel, din 2006, Societatea Scriitorilor Târgovişteni se află printre organizatori şi printre cei care acordă premii Concursului.
        Recitaluri deosebite au susţinut artiştii: George Stoleru, Dan Claudiu Vornicelu, Orchestra de Coarde a Conservatorului din Bucureşti, actorii Teatrului "Andrei Mureşianu" din Sfântu- Gheorghe, ai teatrelor târgoviştene, "Tony Bulandra" sau cel pentru copii şi tineret "Mihai Popescu".
        În afara expoziţiilor de carte, manuscrise ale unor scriitori, s-au vernijat în diferitele locaţii expoziţii în cadrul Bienalei de artă plastică "Gheorghe Petraşcu", cele ale Victoriei şi Marin Zidaru, a altor artişti plastici din Târgovişte, sau expoziţii de grafică de carte semnate de Alexandru Coman.
        În cadrul diferitelor ediţii ale "Testamentului" şi ale "Moştenirii Văcăreştilor" s-au dezvelit plăci comemorative, pentru cinstirea unor scriitori ca: Vasile Voiculescu (Bezdead); I.C. Vissarion (Costeşti-Vale); familia Ciorăneştilor (Moroieni); Ion Luca Caragiale (azi I.L. Caragiale, fost Haimanale); George Cair, Ioan Alexandru Brătescu-Voineşti, Ion Heliade-Rădulescu (Târgovişte).
        Pe lista cu numele juriilor şi invitaţiilor la diferite ediţii de după Revoluţie întâlnim nume importante ale literaturii noastre (cum de altfel au fost începând chiar cu prima ediţie, cea din 1969). Dintre acestea amintim pe cele ale lui Eugen Simion, Fănuş Neagu, Mircea Horia Simionescu, Costache Olăreanu, Alexandru George, Cezar Ivănescu, Barbu Cioculescu, Teodor Vârgolici, Mircea Constantinescu, Mircea Anghelescu, Florentin Popescu, Henri Zalis. Alături de aceştia şi de alţi scriitori din diverse generaţii şi centre culturale ale ţării s-au aflat, ca membri ai juriului sau invitaţi şi mulţi scriitori târgovişteni sau din judeţelui nostru, care s-au afirmat deja în peisajul literar la nivel naţional: Tudor Cristea, George Coandă, Ştefan Ion Ghilimescu, Victor Petrescu, Grigore Grigore, George Geacăr, Mihai Gabriel Popescu, Nicolae Neagu, Dumitru Ungureanu, Doru Mareş, Mihai Stan, Theodor Nicolin.
        Prin deschiderea şi libertatea de exprimare de după Revoluţie, demersurile organizatorilor au condus la invitarea unor scriitori români ce trăiesc în alte spaţii geografice (ne referim la Virgil Necula - SUA; Ştefan Sotir Dragomir - Germania; Alexandru Ciorănescu - Spania) sau la cei din Republica Moldova (acad. Mihai Cimpoi - preşedintele Uniunii Scriitorilor; Emilian Galaicu Păun, Iulian Filip, Janos Ţurcanu).
        Trecând la organizarea propriu-zisă a Concursului, în ultima perioadă el a fost structurat pe trei secţiuni: cea de poezie, proză şi eseu, la care s-a adăugat cea de teatru scurt, cu intermitenţe, ceea ce a făcut ca el să devină cea mai complexă competiţie de acest gen din ţară. Au fost expediate multe lucrări, care au necesitat, conform regulamentului, o prejurizare care să cumpănească corect şansele celor care încearcă să bată la porţile afirmării.
        Au fost premiaţi, printre alţii, concurenţi din Galaţi, Satu Mare, Timişoara, Bistriţa, Slatina, Bucureşti, Brăila, Giurgiu, Piatra Neamţ, Iaşi, Târgu Mureş, Cluj-Napoca, Bacău, Oradea, Constanţa, Suceava, Ploieşti, Piteşti, Râmnicu-Vâlcea, Focşani şi alte centre culturale ale ţării. Din această simplă enumerare putem trage concluzia că aria de cuprindere este, prin eforturile de ani de zile, remarcabile. Mulţi premianţi sunt din Târgovişte sau din localităţi ale judeţului nostru. De asemenea, au obţinut premii concurenţi din Republica Moldova (exemplificăm prin Trofeul Festivalului şi Premiul special al Universităţii "Valahia" Târgovişte atribuit Olgăi Anghelici din Chişinău).
        Continuând o iniţiativă mai veche, din 1985, de atribuire a Trofeului oraşului Târgovişte sau cea din 1986, în care s-a acordat Marele Premiu "Moştenirea Văcăreştilor", după 1990, mulţi ani la rând a fost instituit Premiul pentru Literatură al Municipiului Târgovişte pe care au avut cinstea să-l obţină scriitori cunoscuţi, cu legături de suflet în Cetatea de Scaun: Barbu Cioculescu, Mircea Constantinescu, Teodor Vârgolici, Nicolae Neagu, George Coandă, Tudor Cristea, Eugen Simion.
        Ediţiile Festivalului-Concurs au fost larg monitorizate în mass-media (presă, emisiuni radio şi TV) atât la nivel local, cât şi central. Au apărut articole care relatau despre desfăşurarea ediţiilor sau promovau creaţiile premianţilor în: "România Liberă", "Evenimentul Zilei", "Cotidianul", "Dâmboviţa", "Jurnal de Dâmboviţa", "Realitatea dâmboviţeană", "Zburătorul", "Longitudini", "Curier", "Litere", "Târgovişte", "Contrapunct", "Echinox", "Dialog", "Tribuna", "Sinteze", "Climate literare" etc.
        Posturile TV şi radio locale au mediatizat, de cele mai multe ori, evenimentul. Remarcabil este faptul că mulţi dintre premianţi au debutat ulterior editorial, devenind membri ai unor uniuni şi asociaţii literare, afirmându-se în peisajul cultural al ţării. Mai mult, nu sunt puţin cei care lucrează în presă, susţin rubrici culturale, au absolvit studii superioare de jurnalistică, filologice sau în domeniul comunicării. Nu nominalizăm pentru a nu greşi şi a nemulţumi pe cineva.
        Organizatorii în timp s-au preocupat pentru a asigura concurenţilor, dar şi membrilor juriului sau invitaţiilor, posibilitatea de a vizita monumentele şi muzeele târgoviştene ("Curtea Domnească", "Muzeul Scriitorilor Dâmboviţeni", "Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi Româneşti", "Casa-atelier a pictorului Gheorghe Petraşcu", "Colecţia Vasile Blendea", "Muzeul de Istorie"), complexele monahice de la Dealu, Viforâta, Mănăstirea Cobia, Nucet şi nu, în ultimul rând, Văcăreştii, iubit şi cântat de poeţi.
        Am făcut o retrospectivă a drumului parcurs, timp de patru decenii, de Festivalul-Concurs "Moştenirea Văcăreştilor". El s-a născut din dorinţa de afirmare a unor slujitori ai slovei scrise, dar şi din necesitatea de a face cunoscută în rândurile scriitorimii, zestrea inestimabilă a acestor meleaguri de spiritualitate românească. Dacă am reuşit, nu numai trecutul şi prezentul, dar şi scrugerea ireversibilă a timpului vor decide. Ne supunem "dreptei judecăţi a vremurilor". (Victor Petrescu)


Ediţia A XLII-A
Târgovişte, 1-2 octombrie 2010

        Organizatori: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană "I. H. Rădulescu", Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Casa de Cultură a municipiului Târgovişte "I. Gh.Vasiliu", Teatrul pentru Copii şi Tineret "Mihai Popescu" Târgovişte, Societatea Scriitorilor Târgovişteni, Universitatea "Valahia".
        Juriul: Preşedinte de onoare - Mircea Horia Simionescu, Preşedinte - Acad. Mihai Cimpoi, Membri: Liviu Grăsoiu - poezie, Tudor Cristea - proză, George Coandă - eseu, Iulian Filip - teatru, Juriul de preselecţie:, Corin Bianu - poezie, Dan Gâju - proză, Victor Petrescu - eseu, Dan Ţopa - teatru, Secretarul juriului Mihai Stan
        Laureaţi:
       Trofeul "Moştenirea Văcăreştilor": Diana Roxana Baltaru (Suceava).

       Secţiunea poezie
       - Premiul naţional - Diana Roxana Baltaru;
       - Premiul II - Ionuţ Pătraşcu (Ploieşti);
       - Premiul III - Ada Aitonen (Turda);
       - Menţiune - Florin Cristian Popescu (Titu, rezident Italia);
       - Premiul special al revistei "Singur" - Marina Popescu (Bucureşti).

       Secţiunea proză
       - Premiul naţional - Diana Roxana Baltaru;
       - Premiul "Mircea Horia Simionescu" al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni; Constantin Piştea (Bucureşti);
       - Premiul II - Maria Fărîmă (Nisporeni, Republica Moldova);
       - Premiul III - Constanţa Roşoiu (Otopeni); Menţiune - Elisabeta Maruseac (Suceava).

       Secţiunea teatru
       - Premiul I - Elena Coman (Brăila);
       - Premiul II - Carmen Dominte (Bucureşti);
       - Premiul III - Viorica Hagianu Marica (Călăraşi):
       - Menţiune - Andrei Patrik Voicu (Sibiu).

       Secţiunea eseu
       - Premiul I - Doina Şandor (Ceauşu de Cîmpie, jud. Mureş);
       - Premiul II - Marin Sorin Dina Iagăr (Piteşti),
       - Premiul III - Vlad Sibechi (Boroaia, jud. Suceava),
       - Menţiune - Camelia Vasilov (Pererita, Republica Moldova).


Ediţia A XLI-A
Târgovişte, 5-7 noiembrie 2009

        Organizatori: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională, Casa de Cultură "I.G. Vasiliu" a Municipiului Târgovişte, Teatrul pentru Copii şi Tineret "Mihai Popescu", Biblioteca Judeţeană "I.H. Rădulescu", Universitatea "Valahia" din Târgovişte, Societatea Scriitorilor Târgovişteni, Uniunea Scriitorilor din România.
       Juriul: Mircea Horia Simionescu - preşedinte de onoare, acad. Mihai Cimpoi - preşedinte, Tudor Cristea, Dan Gîju, George Coandă, Iulian Filip, Mihai Stan
        Laureaţi:
       - Trofeul naţional "Moştenirea Văcăreştilor" - Emilia Alexandra Bucur (Bucureşti)

       Secţiunea poezie:
       - Premiul naţional - Emilia Alexandra Bucur (Bucureşti);
       - Premiul II - Irina Georgescu (Medgidia);
       - Premiul III - Diana Cristea Şerban (Târgovişte);
       - Premiul Bibliotecii Judeţene "Ion Heliade Rădulescu" - Roxana Mihaela Boboc (Galaţi);
       - Menţiune: Roxana Diana Baltaru (Suceava).

       Secţiunea proză:
       - Premiul naţional - Adrian Buzdugan (Brăila);
       - Premiul II - Emilian Teodor Barbu (Bucureşti);
       - Premiul III - Adrian Diniş (Bucureşti);
       - Premiul "Mircea Horia Simionescu" al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni - Paul Ersilian Roşca (Bistriţa).

       Secţiunea teatru:
       - Premiul naţional - Carmen Domintec (Bucureşti);
       - Premiul II - Alina Filip (Dragomireşti - Dâmboviţa);
       - Premiul III - Valentin Falub (Beclean - Bistriţa-Năsăud);
       - Menţiune - Viorica Marica Hagianu (Călăraşi).

       Secţiunea eseu:
       - Premiul naţional - Carmen Ciarnău (Oradea);
       - Premiul II - Gabriela Graţiana Zaica (Oradea);
       - Premiul III - Andrada Mihaela Ionescu (Bucureşti);
       - Menţiune - Maria Roxana Bordei (Timişoara).
       

Ediţia A XL-A
Târgovişte, 6-7 noiembrie 2008

        Organizatori: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională, Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească", Casa de Cultură "I.G. Vasiliu" a Municipiului Târgovişte, Biblioteca Judeţeană "I.H. Rădulescu", Societatea Scriitorilor Târgovişteni şi Universitatea Valahia.
        Juriul: acad. Mihai Cimpoi - preşedinte, Tudor Cristea, George Coandă, Victor Petrescu, Victor Scoradeţ, Mihai Stan
        Laureaţi:
        - Petru Sebastian Hamat (Caransebeş) - Trofeul Moştenirea Văcăreştilor
       
        Secţiunea poezie:
        - Andreea Despina Popovici (Iaşi) - Premiul Naţional
        - Tatiana Dumbravă (Nisporeni, Rapublica Moldova) - Premiul II
        - Mirela Aldea (Sighişoara) - Premiul III
        - Cristina Mogâldea (Chişinău, Republica Moldova) - Menţiune
       
        Secţiunea proză:
        - Tatiana Dumbravă (Nisporeni, Republica Moldova) - Premiul Naţional
        - Syntnia Albulescu (Piteşti) - Premiul II
        - Ion Mihai Felea (Chişinău, Republica Moldova) - Premiul III
        - Raluca Ţiplic (Târgovişte) - Premiul Mircea Horia Simionescu acordat de Societatea Scriitorilor Târgovişteni
        - Nicolae Bogdan Muşat (Bucureşti) - Menţiune:
       
        Secţiunea eseu:
        - Premiul I nu s-a acordat
        - Xenia Gabriela Gheorghe (Bucureşti) - Premiul II
        - Luiza Iuliana Neagoe (Călăraşi) - Premiul III
        - Oana Pânzaru (Botoşani) - Premiul Ion Heliade Rădulescu al Biblioteci Judeţene Dâmboviţa
        - Andrei Ionuţ Preoteasa (Giurgiu) - Menţiune
       
        Secţiunea teatru:
        - Premiul I nu s-a acordat
        - Georgiana Ruxandra Pascu (Târgovişte) - Premiul II
        - Dumitru Răducu Alexandru (Târgovişte) - Premiul III
        - Petru Sebastian Hamat (Caransebeş) - Menţiune
        - Petronela Alina Filip (Dragomireşti, Dâmboviţa) - Menţiune
       
       
Ediţia A XXXIX-A
Târgovişte, 4-5 octombrie 2007

        Organizatori: Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Primăria Municipiului Târgovişte, Universitatea "Valahia" Târgovişte, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu", Casa de Cultură "I.G. Vasiliu" Târgovişte, Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte, Teatrul pentru Copii şi Tineret "Mihai Popescu", Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Dâmboviţa, Societatea Scriitorilor Târgovişteni, Grupul editorial "Bibliotheca & Marcona", Editura "Pildner & Pildner".
        Juriul şi invitaţii: Viorica Arghir - preşedinte, Tudor Cristea, Dumitru Ungureanu, Victor Petrescu, Dan Ţopa, Grigore Grigore, George Coandă, Ştefan Ion Ghilimescu, Marin Petre Constantin.
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie:
        - Miruna Voican - Târgovişte - premiul I
        - Denisa Ancuţa Stancu - Târgovişte - premiul II
        - Adrian Diniş - Bucureşti - premiul III
        - Corina Livia Geacăr - Găeşti - menţiune
        - Florentina Drăgulescu - premiul special al Consiliului Judeţean Dâmboviţa
       
        Secţiunea proză:
        - Georgiana Diaconiţa - Suceava - premiul I
        - Lavinia Alexandra Parnia - Târgovişte - premiul II
        - Bianca Maria Gîju - Târgovişte - premiul III şi Premiul Societăţii Scriitorilor Târgovişteni
        - Corina Livia Geacăr - Găeşti - menţiune
       
        Secţiunea eseu:
        - Nastasia Savin - Constanţa - premiul I
        - Mirela Savin - Constanţa - premiul II şi Premiul "Ion Heliade Rădulescu" al Bibliotecii Judeţene "I.H. Rădulescu"
        - Ana Maria Mangulia - Medgidia - premiul III şi Premiul Centrului Judeţean de Conservare şi Promovare a Tradiţiei Populare.
        - Dionisia Sandu - Târgovişte - menţiune
       
        Secţiunea teatru scurt:
        - Irina Roxana Georgescu - Bucureşti - premiul I
        - Alexandra Georgiana Pascu - Târgovişte - premiul II
        - Alexandra Văcăroiu - Târgovişte - premiul III
        - Alexandra Emilia Bucur - Bucureşti - menţiune
        - Iulia Teodora Davidoiu - Târgovişte - premiul Teatrului pentru copii şi premiul Editurii Pildner&Pildner
        Premiul Editurii "Pildner & Pildner" - Iulia Teodora Davidoiu - Târgovişte
        Trofeul Festivalului şi Premiul special al Universităţii "Valahia" Târgovişte atribuit Olgăi Anghelici (Chişinău).
       
Ediţia A XXXVIII-A
Târgovişte, 28-30 septembrie 2006

        Organizatori: Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu", Universitatea "Valahia" Târgovişte, Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte, Casa de Cultură "I.G. Vasiliu" Târgovişte, Societatea Scriitorilor Târgovişteni.
        Juriul şi invitaţii: Fănuş Neagu , Florentin Popescu, Nicolae Iliescu, Tudor Cristea, Nicolae Băciuţ, Viorica Arghir, Lucian Chişu, George Coandă, Ştefan Ion Ghilimescu.
       
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie:
        - Iulia Teodora Davidoiu - Târgovişte - premiul I şi premiul Editurii Macarie
        - Andreea Gluh - Târgovişte - premiul II
        - Ciprian Laurenţiu Tudor - Săcele - premiul III
        - Mirela Iuliana Cârnaru - Alexandria - menţiune
       
        Secţiunea proză:
        - Livia Sfârâială - Arad - premiul I
        - Bogdan Nicolaescu - Târgovişte - premiul II
        - Dionisia Sandu - Târgovişte - premiul III şi premiul Editurii Pildner&Pildner
        - Lidia Codruţa Iancu - Târgovişte - menţiune
       
        Secţiunea eseu:
        - Ana Maria Blănaru - Suceava - premiul I
        - Ruxandra Georgiana Pascu - Târgovişte - premiul II
        - Miruna Bocoli - Bucureşti - premiul III
        - Diana Ionela Toader - Târgovişte - menţiune
       
        Marele premiu al concursului, oferit de Universitatea "Valahia" Târgovişte - Viorica Schiper - Suceava-.
        Premiul Bibliotecii Judeţene "I.H. Răduelscu" - Macrina Leon.
        Premiul Societăţii Scriitorilor Târgovişteni - Cătălina Nicoleta Mănoiu - Târgovişte.
        Premiul pentru poezie Complexul Muzeal Naţional - Andreea Gluh, Bogdan Nicolescu.
        Premiului pentru Literatură al oraşului Târgovişte, a fost atribuit scriitorului Eugen Simion.
       

Ediţia A XXXVII-A
Târgovişte, 10-11 noiembrie 2005

        Organizatori: Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Dâmboviţa, Centrul pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Dâmboviţa, Casa Municipală de Cultură "I.G. Vasiliu" Târgovişte, Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte, Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa.
        Juriul şi invitaţii: Mircea Horia Simionescu, Alexandru George, Florentin Popescu, Ştefan Ion Ghilimescu, George Coandă, George Corneanu.
       
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie:
        - Gabriel Ivaşcu - Ştefăneşti, Argeş - premiul I
        - Carmen Păduraru - Braşov - premiul II
        - Silviu Gorgonea - Drăgăşani, Vâlcea - premiul III
        - Diana Corcan - Brăila - menţiune şi premiul Editurii "Macarie".
        - Diana Geacăr - Târgovişte - Premiul Bibliotecii Judeţene "I.H. Rădulescu"
        - Roxana Larisa Dobre - Târgovişte - Premiul Editurii "Pildner & Pildner" şi al revistei "Kindia"
       
        Secţiunea proză:
        - Bogdan Mureşan - Bucureşti - premiul I
        - Laura Husti-Răduleţ - Cluj - premiul II
        - Alina Andrei - Braşov - premiul III
        - Horea Ungureanu - Iaşi - menţiune şi Premiul Editurii "Bibliotheca".
       
        Secţiunea de teatru scurt:
        - Costel Cioancă - Bucureşti - premiul I
        - Cosmin Soameş - Timişoara - premiul II
        - Elena Andreea Dăscălescu - Târgovişte - premiul III
       

Ediţia A XXXVI-A
Târgovişte, 30 septembrie - 2 octombrie 2004

        Organizatori: Ministerul Culturii şi Cultelor, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Dâmboviţa, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Primăria Municipiului Târgovişte, Casa de Cultură a Municipiului Târgovişte, Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte, Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu", Universitatea "Valahia" Târgovişte, Centrul pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Dâmboviţa.
        Juriul şi invitaţii: Mircea Horia Simionescu, Alexandru George, Barbu Cioculescu, Teodor Vârgolici, Viorica Arghir, Laurian Oniga, Ştefan Ion Ghilimescu, Theodor Nicolin, Ion Gavrilă.
       
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie:
        - Daniel Dumitru Borş - Iaşi - premiul I
        - Diana Geacăr - Târgovişte - premiul II
        - Alexandra Răduţ - Mureş - premiul III
        - Mihaela Ştefan - Târgovişte - menţiune
       
        Secţiunea proză:
        - Ana-Maria Iuliana Olteanu - Târgovişte - premiul I
        - Marian Coman - Brăila- premiul II
        - Mioara Angheluţă - Focşani - premiul III
        - Georgeta Janina Tenea - Râmnicu-Vâlcea - menţiune
       
        Secţiunea de teatru:
        - Premiul I: neacordat
        - Premiul II: neacordat
        - Ştefan Tivadar Lăpuşneanu - Târgovişte - premiul III
        - Cosmin Soameş - Timiş - menţiune
       
        Trofeul Festivalului, oferit de Universitatea "Valahia" Târgovişte: Andra Oana Rotaru (Bucureşti).
        Premiului pentru Literatură al oraşului Târgovişte, scriitorului Tudor Cristea.
       

Ediţia A XXXV-A
Târgovişte, 25-27 septembrie 2003

        Organizatori: Ministerul Culturii şi Cultelor, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Dâmboviţa, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Primăria Municipiului Târgovişte, Centrul pentru Promovarea Culturii Tradiţionale Dâmboviţa, Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte, Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu" Dâmboviţa, Casa de Cultură a Municipiului Târgovişte.
        Juriul şi invitaţii: Mircea Horia Simionescu, Alexandru George, Barbu Cioculescu, Florentin Popescu, Laurian Oniga, Mircea Anghelescu, Nicolae Neagu, Ştefan Ion Ghilimescu.
       
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie:
        - Daniel Marin - Călăraşi - premiul I şi premiul special "I.H. Rădulescu", al Bibliotecii Judeţene "I.H. Rădulescu" Dâmboviţa,
        - Ifigenia Olivia Georgescu - Târgovişte - premiul II
        - Marius Grama - Galaţi - premiul III
        - Alexandru Ovidiu Vintilă - Suceava - menţiune
       
        Secţiunea proză:
        - Daniel Stuparu - Reşiţa - premiul I
        - Sorin Tache - Piteşti - premiul II
        - Isabell Bedreagă - Suceavă - premiul III
        - Cristina Gabriela Băcanu - jud. Brăila - menţiune
       
        Secţiunea de teatru:
        - Elena Maximov - Galaţi - premiul I
        - Ioan Prigoreanu - Bucureşti - premiul II
        - Maria Iuliana Olteanu - Târgovişte - premiul III
        - Anca Mihaela Balaci - Târgovişte - menţiune
        Scriitorului George Coandă i s-a acordat Premiul pentru literatură pe anul 2003 de către Ministerul Culturii şi Cultelor şi Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Dâmboviţa.
       

Ediţia A XXXIV -A
Târgovişte, 4-5 octombrie 2002

        Organizatori: Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu", Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte, Centrul Creaţiei Populare Dâmboviţa, Primăria Municipiului Târgovişte, Casa de Cultură a Municipiului Târgovişte.
        Juriul şi invitaţii: Mircea Horia Simionescu, Alexandru George, Barbu Cioculescu, Mircea Anghelescu, Nicolae Neagu Teodor Vârgolici, Mircea Constantinescu, Gheorghe Izbăşescu, Florentin Popescu, Doru Mareş, Ştefan Ion Ghilimescu, Victor Petrescu
       
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie:
        - Iulia Balcanaş - Oneşti - premiul I
        - Sorin Tache - Piteşti - premiul II
        - Ioana Spătaru - Timişoara - premiul III
        - Ovidiu Glicu - Reşiţa - menţiune
        - Vlad Tudose Ungureanu - Rep. Moldova - premiul Editurii Macarie
        - Lavinia Rozalia Mocănescu - Târgovişte - premiul pentru debut editoria
       
        Secţiunea proză:
        - Bogdan Mureşanu - Bucureşti - premiul I
        - Cătălin Gavriliu - Timişoara - premiul II
        - Sorin Bobeică - Târgovişte - premiul III
        - Livia Ciupav - Arad - menţiune
       
        Secţiunea eseu:
        - Gabriela Gyori - Oradea - premiul I
        - Nicolae Drăguşin - Alexandria - premiul II
        - Teodora Cristina Popa - Oradea - premiul III
        - Ovidiu Alexandru Vintilă - Suceava - menţiune
       
        Secţiunea teatru scurt:
        - Andrei Lucian Drăgoi - Târgovişte - premiul I
        - Crenguţa Claudia Sandu - Bucureşti - premiul II
        - Adrian Drăgan; Bogdan Mureşanu - Bucureşti - premiul III
        - Mihaela Doagă - Târgovişte - menţiune
       
        Premiul Municipiului Târgovişte pentru întreaga activitatea literară scriitorului Nicolae Neagu.
       

Ediţia A XXXIII - A
Târgovişte, 27-29 septembrie 2001

        Organizatori: Ministerul Culturii şi Cultelor, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Cultural, Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu", Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte, Centrul Creaţiei Populare Dâmboviţa, Primăria Municipiului Târgovişte, Casa de Cultură a Municipiului Târgovişte.
        Juriul şi invitaţii: Mircea Horia Simionescu, Alexandru George, Barbu Cioculescu, Mircea Constantinescu, Doru Mareş, Teodor Vârgolici, Ştefan Caraman, Ştefan Ion Ghilimescu, Victor Petrescu, Tudor Cristea, Nicolae Oprea, Nicolae Neagu, Ion Horea, Nicolae Florescu, Floarea Ţuţuianu, Gheorghe Izbăşescu, Theodor Nicolin, Mihai Gabriel Popescu, Mihai Stan.
       
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie:
        - Dragoş Niculescu - Bucureşti - premiul I şi premiul Bibliotecii Judeţene "I.H. Rădulescu" Dâmboviţa
        - Andrada Vissarion - Târgovişte - premiul II
        - Dragoş Aurel Ioan - Baia Mare - premiul III
        - Tincuţa Horonceanu Bernesic - Bacău - menţiune
       
        Secţiunea proză:
        - Anca Dumitru - Târgovişte - premiul I
        - Adriana Gheorghe - Bucureşti - premiul II
        - Dorin Mureşan - Cluj-Napoca - premiul III
        - Crenguţa Claudia Sandu - Bucureşti - menţiune
       
        Secţiunea eseu:
        - Szeitz Ronş - Adjud - premiul I
        - Iobeniţan Stanca - Târgu-Mureş - premiul II
        - Elena Maximov - Galaţi - premiul III
        - Violeta Bianca Stănescu - Râmnicu Vâlcea - menţiune
       
        Secţiunea teatru
        Astrid Cristina Scorobete - Timişoara - premiul I
        Cristian Nedelcu - Craiova - premiul II
        Andrei Lucian Drăgoi - Târgovişte - premiul III
        Alin Ştefan Zaharia - Târgovişte - menţiune
       
        Premiul Municipiului Târgovişte pentru întreaga activitatea literară scriitorului Teodor Vârgolici.
       

Ediţia A XXXII -A
Târgovişte, 22 septembrie 2000

        Organizatori: Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Cultural, Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte, Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu", Centrul Creaţiei Populare Dâmboviţa, Primăria Municipiului Târgovişte.
        Juriul şi invitaţii: Barbu Cioculescu, Mircea Horia Simionescu, Tudor Cristea, Nicolae Oprea, Alexandru George, Ştefan Ion Ghilimescu, Victor Petrescu, Mihai Gabriel Popescu, George Geacăr, Ştefan Caraman
       
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie:
        - Emil Stănescu - Târgovişte - premiul I
        - Iulia Bălcănaş - Oneşti - premiul II
        - Evelina Mihaela Împărăţel - Gorgota - premiul III şi premiul revistei "Târgoviştea" pentru debut.
       
        Secţiunea proză:
        - Cristian Radu Corcan - Brăila - premiul I
        - Ionel Muscandru - Giurgiu - premiul II
        - Elena Maximov - Galaţi - premiul III
        - Nicu Ferdean - Timişoara - menţiune şi premiul Editurii "Pandora"
        - Andrei Lucaciu Drăgoi - Târgovişte - menţiune, premiul Bibliotecii Judeţene "Ion Heliade Rădulescu"
        - Alina Boia - Calafat - menţiune, premiul "Ion Ghica" al CEC Târgovişte;
        - Mihaela Dumitrescu - Vâlcea - menţiune, premiul revistei "Litere" şi al Editurii Bibliotheca
        - Gabriela Galbău - Piatra Neamţ -- menţiune
        - Mihaela Zvetina - Târgovişte - menţiune
       
        Secţiunea teatru:
        - Bogdana Darie - Bucureşti - premiul I
        - Andrada Ganea Vissarion şi Alin Zaharia - Târgovişte - premiul II
        - Ştefan Peca - Târgovişte - premiul III
        - Aurelia Dumitrescu - Bucureşti, Dorina Şandor - Târgu-Mureş - menţiune.
       
        Premiul pentru literatură al municipiului Târgovişte a fost acordat lui Mircea Constantinescu.
       

Ediţia A XXXI-A
Târgovişte, 7-8 octombrie 1999

        Organizatori: Ministerul Culturii, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Dâmboviţa, Primăria municipiului Târgovişte, Casa de Cultură Târgovişte, Centrul Creaţiei Populare Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu", Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte.
        Juriul şi invitaţii: Mircea Horia Simionescu - preşedinte, Costache Olăreanu, Alexandru George, Mircea Constantinescu, Teodor Vârgolici, Henri Zalis, Cezar Ivănescu, Barbu Cioculescu, Simona Cioculescu, Adrian Suciu, Gheorghe Izbăşescu, Nicolae Oprea, Dumitru Augustin Doman, Doru Mareş, Grigore Grigore, Ion Mărculescu, Ştefan Ion Ghilimescu, George Corneanu, Paul Sân Petru, Gloria Radu, Victor Petrescu, Gheorghe Bulei, Ecaterina Botoncea, Mihai Oproiu, Alin Zaharia, Radu Maniţiu, Mihai Stan, Florin Valentin Luca, Anişoara Tolea Burlea, Peca Ştefan, George Coandă, Constantin Voicu, Nicolae Calotescu, George Geacăr, Ioan Vişan, Tudor Cristea, Mircea Drăgănescu, Lucian Codreanu, Teodor Bâte, Marius Mihălchioiu, Tiberiu Popa, Jozsef Pildner, Ion Iancu Vale, Savu Cristescu Nicolae, Marius Tupan.
       
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie:
        - Ioana Dutnic - Galaţi - premiul I
        - Elena Graţiela Popescu - Craiova - premiul II
        - Constantin Virgil Bănescu - Târgovişte - premiul III
        - Ioana Mirabela Dănuţ - Satu Mare - Premiul "Ion Ghica"
       
        Secţiunea proză:
        - Ioana Andrada Dobre - Timişoara - premiul I
        - Loreta Budin - Bucureşti - premiul II
        - Anca Mihaela Spânu - Galaţi - premiul III
       
        Secţiunea teatru scurt:
        - Cornelia Toma - Bistriţa - premiul I
        - Ştefan Peca - Târgovişte - premiul II
        - Nicuşor Rusu - Slatina - premiul III
        Premiului pentru Literatură al municipiului Târgovişte scriitorului Barbu Cioculescu.
       

Ediţia A XXX-A
Târgovişte, 23 - 26 septembrie 1998

        Organizatori: Ministerul Culturii, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Dâmboviţa, Primăria municipiului Târgovişte, Casa de Cultură Târgovişte, Centrul Creaţiei Populare Dâmboviţa, Biblioteca "Ion Heliade Rădulescu", Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte.
        Juriul şi invitaţii: Mircea Horia Simionescu - preşedinte, Costache Olăreanu, Alexandru George, Mircea Constantinescu, Cornel Regman, Gheorghe Crăciun, Nicolae Oprea, Teodor Vârgolici, Octavian Barbosa, Horia Zilieru, Henri Zalis, Alexandru Paleologu, Constantin Novac, Cezar Ivănescu, Nicolae Neagu, Dan Cristea, Răzvan Petrescu, Augustin Frăţilă, Doru Mareş, George Geacăr, Ştefan Caraman, Adrian Suciu, Ştefan Ion Ghilimescu, Lucian Vasilescu, C. Stănescu, Gheorghe Izbăşescu, Victor Petrescu, Marius Tupan, Cristina Rhea, Grigore Grigore, Adrian Bucurescu, Mihai Cucu, Augustin Doman, Al. Th. Ionescu, Corneliu Antim, George Coandă, Octavian Tibar, Vasile Chiriuc, Constantin Vica, Corneliu Ciocan, Gloria Radu, Ion Mărculescu, Ioan Vintilă Fintiş, Lucian Codreanu, Steluţa Cosac, Iulian Filip, George Corneanu, Irina Mavrodin, Mircea Bârsilă, Nicolae Savu Cristescu, Ioan Vişan, Ion Iancu Vale, Paul Sân Petru, Jozsef Pildner, Maricica Ilie, C. Dumitru, Nicolae Popescu, Gheorghe Bulei, Elena Iacob, Alexandru Steluţa, Georgeta Pavel, Elena Cosac, Constantin Nica, Gabi Dumitru, Alexandru Ilie, Valentin Popa, Mihai Stan, Ion Gavrilă, Paul Bănică, Petre Gheorghe Bârlea, Tudor Cristea.
       
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie
        - Luana Văduva - Bucureşti - premiul I şi premiul revistei "Zburătorul".
        - Ioan Chira - Maramureş - premiul II
        - Alexandra Crăciunescu - Bucureşti - premiul III
        - Dan Prodan - Târgovişte - premiul "Ion Ghica" al CEC Târgovişte
        - Xenia Căroi - Caracal - premiul "Ion Heliade Rădulescu" al Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa
        - Sânziana Iulia Antonescu - Pucioasa - menţiune
        - Constantin Virgil Bănescu - Târgovişte - menţiune
       
        Secţiunea proză
        - Gabi Daniel Dumitra - Târgovişte - premiul I
        - Cocală Mirela Emilia - Timişoara - premiul II
        - Vlad Mihai Harlov Maistrovici - Ploieşti - premiul III şi premiul ziarului "Realitatea Dâmboviţeană".
        - Lăcrămioara Andrei - Suceava - menţiune
        - Ioana Marin - Bucureşti - menţiune
       
        Secţiunea eseu
        - Ioana Jucan - Cluj-Napoca - premiul I
        - Iulia Vladimirov - Tulcea - premiul II
        - Delia Pop - Baia Mare - premiul III
        - Geo Olteanu - Ploieşti - menţiune
        - Elena Dan - Bucureşti - menţiune
       
        Secţiunea teatru
        - Gianina Cărbunariu - Piatra Neamţ - premiul I
        - Oana Prahoveanu - Băicoi - premiul II
        - Cornelia Toma - Bistriţa - premiul III
        - Ştefan Peca - Târgovişte - menţiune
        Premiului pentru Literatură al oraşului Târgovişte scriitorului Alexandru George.
       

Ediţia a XXIX-a
Târgovişte, 24-27 septembrie 1997

        Organizatori: Ministerul Culturii, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Dâmboviţa, Primăria Municipiului Târgovişte, Casa de Cultură Târgovişte, Centrul Creaţiei Populare Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu", Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte.
        Juriul: Mircea Horia Simionescu-preşedinte, Ileana Mălăncioiu, Gheorghe Izbăşescu, Costache Olăreanu, Mircea Constantinescu, Teodor Vârgolici, Henri Zalis, Doru Mareş, Alexandru George, Cornel Regman, Ştefan Ion Ghilimescu.
       
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie
        - Zaharia Alin Ştefan - Târgovişte - premiul I
        - Anton Jurebia - Balta Verde (Mehedinţi) premiul II
        - Iulia Popa- Piteşti - premiul III şi premiul revistei "Zburătorul " din Oneşti
        - Adina Andreea Huiban - Vaslui - menţiune I
        - Ionel Muscalu - Giurgiu - menţiunea II
        - Virginia Mateiaş - Târgovişte - premiul "Ion Ghica" al C.E.C. Târgovişte
        - Marian Bodea - Târgovişte - premiul "Ion Heliade Rădulescu" al Bibliotecii Judeţene
       
        Secţiune proză
        - Luminiţa Andreiciuc - Suceava - premiul I
        - Constantin Vică - Ploieşti - premiul II
        - Ileana Daniela Niculescu - Târgovişte - menţiune I
        - Marin Tudor - Milcov - Deal (Olt) - menţiune II
       
        Secţiunea eseu
        - Radu Cernătescu (Constantin Rupa)- Reşiţa - premiul I
        - Luminiţa Andreiciuc (Suceava) - premiul II
        - Alina Gănaru - Bistriţa - premiul III
        - Bogdan Sorin Stănel - Târgovişte - menţiune
       
        Secţiunea teatru scurt
        - Radu Macrinici - Sf. Gheorghe - premiul I
        - Geanina Cărbunariu - Piatra Neamţ - premiul II
        - Mihaela Ciocodeică - Târgovişte - premiul III
        - Constantin Vică - Ploieşti - premiul III
        Premiului pentru literatură al oraşului Târgovişte, prozatorului Costache Olăreanu.
       

Ediţia a XXVIII-a
Târgovişte, 1-5 octombrie 1996

        Organizatori: Ministerul Culturii, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Dâmboviţa, Primăria Municipiului Târgovişte, Fundaţia "Ion Ghica", Centrul Creaţiei Populare Dâmboviţa, Casa de Cultură a Municipiului Târgovişte, Şcoala de Artă, Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu", Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte.
        Juriul: Mircea Horia Simionescu-preşedinte, Costache Olăreanu, Alexandru George, Barbu Cioculescu, Irina Mavrodin, Răzvan Petrescu, Doru Mareş, Gheorghe Izbăşescu, Cornel Regman, Mircea Constantinescu, Ştefan Ion Ghilimescu.
       
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie:
        - Mirena Pecriş - Braşov - premiul I şi premiul revistei "Zburătorul"
        - Alin Zaharia - Târgovişte - premiul II şi premiul revistei "Sinteze"
        - Marinela Şerban - Lupeni - premiul III
        - Val Popescu - Bucureşti - menţiune
        - Florin Dan Prodan - Suceava - premiul "Ion Ghica" - C.E.C. Târgovişte
       
        Secţiunea proză:
        - Adrian Matei - Timişoara - premiul I şi premiul editurii Fundaţiei Culturale Române
        - Andreea Aioanei - Târgovişte - premiul II
        - Cristina Şerban - Constanţa - premiul III
        - Nicuşor Roşu - Slatina - menţiune
       
        Secţiunea eseu:
        - Adina Gabriela Diniţoiu - Târgovişte - premiul I
        - Andra Bruciu - Satu Mare - premiul II
        - Adrian Istrate- Constanţa - premiul III
        - Ana Maria Zlăvog - Iaşi - menţiune
       
        Secţiunea teatru scurt:
        - Ştefan Caraman - Tulcea - premiul I
        - Costin Bogdan - Şomcuţa Mare - premiul II
        - Raluca Voiculescu - Târgovişte - premiul III
       

Ediţia a XXVII-a
Târgovişte, 19-23 septembrie 1995

        Organizatori: Ministerul Culturii, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Dâmboviţa, Primăria Municipiului Târgovişte, Centrul Creaţiei Populare Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu", Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească", Târgovişte, Asociaţia Scriitorilor Profesionişti din România (ASPRO).
        Juriul: Mircea Horia Simionescu-preşedinte, Costache Olăreanu, Alexandru George, Vlad Popescu, Marian Popescu, Doru Mareş, Mircea Constantinescu, Marius Tupan, Romulus Antonescu, George Corneanu, Lucian Vasilescu, Paul Sân-Petru, Ştefan Ion Ghilimescu.
       
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie:
        - Izabela Popa - Glodeni- Dâmboviţa - premiul I
        - Mihaela Artimon - Sibiu - premiul II
        - Andrei Petraş - Valea Moldovei - premiul III
        - Gheorghe Ieremie - Suceava - menţiune
        - Cristina Narcisa Joia - Slatina - menţiune
        - George Ilie - Piteşti - menţiune
       
        Secţiunea proză:
        - Emanuele Munteanu - Târgovişte - premiul I
        - Ana Maria Florea - Piatra Neamţ - premiul II
        - Marius Tita - Bucureşti - premiul III
        - Mirela Angela Bumb - Sibiu - menţiune
       
        Secţiunea eseu:
        - Sorin Ardeleanu - Braşov -premiul I
        - Ana Maria Zlăvog - Iaşi - premiul II
        - Constantin Miu - Medgidia - premiul III
        - Florin Constantin Oancea - Sibiu - menţiune
       
        Secţiunea teatru scurt:
        - Tiberiu Minea - Iaşi - premiul I
        - Adele Duţă - Sibiu - premiul II
        - Nina Tartar - Sfântu Gheorghe - premiul III
        - Elena Toma - Târgovişte - menţiune
       

Ediţia a XXVI-a
Târgovişte, 18-24 septembrie 1994

        Organizatori: Ministerul Culturii, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Dâmboviţa, Centrul de Creaţie şi Valorificarea a Tradiţiei Culturii Populare Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu", Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte, Uniunea Scriitorilor, Oficiul pentru Tineret şi Sport Dâmboviţa.
        Juriul: Mircea Horia Simionescu-preşedinte, Costache Olăreanu, Alexandru George, Marian Popescu, Cezar Baltag, Doru Mareş, Adrian Suciu, Gloria Radu, Ştefan Ion Ghilimescu, Nicolae Oprea.
       
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie:
        - Alexandru Aolam - Botoşani - premiul I, premiul revistei "Viaţa Românească", premiul "Ion Ghica"al Sucursalei C.E.C Târgovişte.
        - Costinel Nedea - Botoşani- premiul II şi premiul revistei "Calende"
        - Gabriela Creţan - Bucureşti - premiul III
        - Nina Vasile - Ialomiţa - menţiune
        - Luminiţa Urs - Cluj - menţiune şi premiul revistei "Zburătorul"
        - Amalia Râpea - Buciumeni (Dâmboviţa)- menţiune
       
        Secţiunea proză:
        - Dan Lungu - Botoşani - premiul I
        - Cornelia Alexoi - Bucureşti - premiul II
        - Ioana Dimache - Galaţi - premiul III
        - Sorin Bogdan Stănel - Târgovişte - menţiune
       
        Secţiunea eseu:
        - Irina Egli - Bucureşti - premiul I, ex- egvo
        - Gandi Georgescu - Cornăţel - Dâmboviţa - premiul I, ex-egvo
        - Constantin Rupa - Reşiţa - premiul II
        - Cecilia Scorobete - Timişoara - premiul III
        - Marius Rasidescu- Bucureşti - menţiune
       
        Secţiunea teatru scurt:
        - Nina Ţinţar - Sfântu Gheorghe - premiul I
        - Paul Cilianu - Bucureşti - premiul II
        - Marius Rasidescu - Bucureşti - menţiune
        - Mihaela Ciocodeică - Târgovişte - menţiune
       

Ediţia a XXV-a
Târgovişte, 20-25 septembrie 1993

        Organizatori: Ministerul Culturii, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Dâmboviţa, Centrul de Creaţie şi Valorificarea a Tradiţiei Culturii Populare, Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu", Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte. Radio-difuziunea Română, Uniunea Artiştilor Plastici, Uniunea Scriitorilor.
        Juriul: Mircea Horia Simionescu-preşedinte, Ileana Mălăncioiu, Costache Olăreanu, Alexandru George, Răzvan Petrescu, Iulian Filip (Republica Moldova), Nicolae Oprea, Al.Th. Ionescu, Doru Mareş, Victor Scoradeţ, Ştefan Ion Ghilimescu. Gloria Radu.
       
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie:
        - Iulian Grigoriu - Galaţi - premiul I şi premiul revistei "Contemporanul".
        - Liviu Mătăoanu - Câmpulung - premiul II şi premiul revistei "Longitudini".
        - Lăcrimioara Lupaşcu - Iaşi - premiul III şi premiul revistei "Zburătorul".
       
        Secţiunea proză:
        - Cornelia Moldoveanu - Bucureşti - premiul I şi premiul ziarului "Dâmboviţa".
        - Liviu Alger - Bucureşti - premiul II
        - Alexandra Jurma - Reşiţa - premiul III
        - Corina Caşcaval - Iaşi - menţiune
       
        Secţiunea eseu:
        - Alexandru Răducanu - Câmpulung - premiul I şi premiul "I.H.Rădulescu" al Bibliotecii Judeţene
        - Elena Dumitru - Cernăteşti - Buzău - premiul II
        - Dorina Elena Bodea - Bucureşti - premiul III
        - Mirela Corlan - Bucureşti - menţiune
        S-au acordat medalii jubiliare scriitorilor Mircea Horia Simionescu, Costache Olăreanu, Alexandru George, Iulian Filip, pictoriţei Ana Emilia Apostolescu, Primăriei municipiului.
        S-au înmânat premiile naţionale pentru cea mai bună carte a anului: Ileana Mălăncioiu, pentru volumul "Sora mea de dincolo" (poezie); Răzvan Petrescu pentru "Eclipsa" (proză); Ioan Vintilă Fintiş, pentru volumul de poezie "Singurătatea supremă" (debut).
       

Ediţia a XXIV-a
Târgovişte, 20-25 septembrie 1992

        Organizatori: Ministerul Culturii, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Dâmboviţa, Centrul de Creaţie şi Valorificarea a Tradiţiei Culturii Populare, Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu", Complexul Muzeal Naţional "Curtea Domnească" Târgovişte. Muzeul Literaturii Române.
        Juriul: Mircea Horia Simionescu-preşedinte, Alexandru George, Costache Olăreanu, Gheorghe Iova, Delia Iova, Călin Vlasie, Ioan Păun Galaicu, Nicolae Oprea, Mirel Lazăr, Gheorghe Izbăşescu, Ştefan Ion Ghilimescu.
       
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie:
        - Cristina Gălbenuş-Găeşti - premiul I şi premiile Editurii Kriterion şi al revistei "Zburătorul"
        - Angela Mihalcea - Tulcea - premiul II şi al revistelor Calende şi "Sfatul ţării" (supliment literar Chişinău)
        - Ilie Purcaru - Piatra Neamţ - premiul III şi al revistei "Contemporanul"
        - Raluca Moroşanu - Bucureşti - premiul III
        - Ştefan Doru Dăncuş - Sibiu - premiul III
        - Bogdan Rădulescu - Bucureşti - premiul III
        - Elena Miron - Piatra Neamţ - menţiune.
       
        Secţiunea proză:
        - Elena Cruceru - Slatina -premiul I
        - Adriana Vişoiu - Bucureşti - premiul II
        - Silvia Florentina Frunză - Galaţi - premiul III
        - Ştefana Ţintea - com. Pantelimon - premiul III
        - Sorin Bogdan Stănel - Târgovişte - menţiune
        - Constanţa Vaicăr - Craiova - menţiune
       
        Secţiunea eseu:
        - Nicolae Zărnescu - Slatina -menţiune
        - Bogdan Ştefănel Tătaru - Vişinciovia - menţiune
       
        Premii speciale:
        - Cristina Teiu - Iaşi - premiul "Ion Ghica" al Sucursalei C.E.C Târgovişte
        - Carmen Duvalmă - Târgovişte - premiul ziarului "Dâmboviţa"
        - Nina Mariana Marcu - Ploieşti - premiul "Ion Heliade Rădulescu" al Bibliotecii Judeţene
       

Ediţia a XXIII-a
Târgovişte, 23-28 septembrie 1991

        Organizatori: Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Conservare a Creaţiei Populare, Biblioteca Judeţeană "Ion Heliade Rădulescu", Muzeul Judeţean, Casa Armatei, Casa Corpului Didactic, Căminele culturale Răcari, Costeşti - Vale, Moroieni, Casa de Cultură Găeşti, Prolibris S.A.
        Juriul: Mircea Horia Simionescu-preşedinte, Costache Olăreanu, Alexandru George, Răzvan Petrescu, Gheorghe Izbăşescu, Nicolae Oprea, Florin Sicoe, Traian T. Coşovei, Augustin Frăţilă, Tudor Cristea, Mircea Drăgănescu, Viola Popa, Ştefan Ion Ghilimescu. Adriana Isopescu, Al.Th. Ionescu, Ion Roşu.
       
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie:
        - Adrian Suciu - Cluj Napoca premiul I
        - Carmen Veronica Steiciuc- Suceava -premiul II
        - Dan T. Gurtesch - Suceava - premiul III
        - Nicoleta Căpăţână - Oneşti - premiul III
        - Roxana Lupescu - Târgu - Jiu - menţiune
        - Nicolae Teodorov - Leordeni - menţiune
        - Carmen Teodoroiu - Pucioasa - menţiune
       
        Secţiunea proză:
        - Elisabeta Simona Deac - Jibou- premiul I
        - Jeanne Lungu - Galaţi - premiul II
        - Emanuelle Munteanu - Târgovişte -premiul III
        - Mihaela Dora Dumitrescu -Târgovişte - premiul III
       
        Secţiunea eseu:
        - Virgil Mitache - Tulcea - premiul III
       

Ediţia a XXII-a
Târgovişte, 26 noiembrie - 1 decembrie 1990

        Organizatori: Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Dâmboviţa, Casa Corpului Didactic, Societatea de Ştiinţe Filologice-Filiala Dâmboviţa, Centrul de Valorificare a Tradiţiei Populare, Muzeul Judeţean, Biblioteca Judeţeană, Centrul de Librării, Protoeria, Fundaţia pentru Tineret, Casa de Cultură Pucioasa.
        Juriul: Mircea Horia Simionescu - preşedinte, Nicolae Oprea, Alexandru George, Constantin Novac, Gheorghe Izbăşescu, Al.Th. Ionescu, Răzvan Petrescu.
       
        Laureaţi:
        Secţiunea poezie:
        - Constantin Olteanu - Republica Moldova - premiul I şi al revistei "Argeş"
        - Anişoara Burlea - Târgovişte - premiul II şi al revistei "Tomis"
        - Ana Maria Boanţă - Iaşi - premiul III şi al revistei "Zburătorul"
        - Irina Nichita - Republica Moldova - menţiune
        - Luminiţa Cocoş - Braşov- menţiune
       
        Secţiunea proză:
        - Laurenţiu Voinea - Târgu Jiu -premiul I
        - Ioan Vişan - Târgovişte - premiul II
        - Elena Albu - Bucureşti - premiul III
       
        Secţiunea eseu:
        - Livia Batog-Oneşti premiul "Fundaţiei pentru Tineret" Târgovişte
        - Nicolae Scheianu - Baia Mare - premiul III şi al revistei "Ramuri"
       
        Premii speciale:
        - Lia Tătar - Oradea - premiul "Fundaţiei pentru Tineret", Târgovişte
        - Marian Ogescu - Pucioasa - premiul "Fundaţiei pentru Tineret", Târgovişte
        - Alexandru Petria - Dej - premiul Centrului de Librării Dâmboviţa
        - Viorica Ungureanu - Ploieşti - premiul Centrului de Librării Dâmboviţa
       

Ediţia a XXI-a
Târgovişte, 15-16 decembrie 1989

        Organizatori: Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană, Muzeul Judeţean.
        Invitaţi: Mircea Horia Simionescu, Alexandru George, Ioan Meiţoiu, Nicolae Dan Fruntelată, George Coandă, Nicolae Savu Cristescu, Victor Petrescu, Vasile Chiriuc, Petre Gheorghe Bârlea, Tudor Cristea.
       
        Laureaţi:
        S-au premiat câştigătorii Concursului judeţean de creaţie literară pentru elevi "Pana Văcăreştilor"
       

Ediţia a XX- a
Târgovişte, 8 octombrie 1988

        Organizatori: Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană, Muzeul Judeţean, Comitetul Judeţean Dâmboviţa al U.T.C.
        Juriul şi invitaţii: Mircea Horia Simionescu-preşedinte, Mihai Negulescu, Nicolae Dan Fruntelată, Spiridon Stănel, Arcadie Donos, M.N. Rusu, Florentin Popescu, Andi Andrieş, Victor Atanasiu, Aureliu Goci, Tudor Cristea, George Coandă, Constantin Manolescu, Victor Petrescu, Nicolae Savu-Cristescu, Corneliu Sturzu, Ion Zubaşcu, Dumitru Mureşan.
       
        Laureaţi:
        - Ioan Manole - Suceava - marele premiu
        - Ioan Vişan - Târgovişte - marele premiu
        - Joszef Pildner - Târgovişte - marele premiu
        - Florian Lazăr - Bihor - premiul special al juriului
        - Elena Anton- premiul Comitetului Judeţean Dâmboviţa al U.T.C.
        - Cristina Prisecaru - Şoptelea - Botoşani - premiul I
        - Marinela Iacob - Olt - premiul I
        - Ticu Ion Ionescu - Bucureşti - premiul II
        - Elena Anastasia Domide -Bistriţa-Năsăud - premiul III
        - Maria Dolea- Siroviţ - Timiş - premiul III
        - Ioana Creangă Bălceşti - Bucureşti - premiul Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa
        - Corneliu Bichineţ - Vaslui - premiul Centrului Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă Dâmboviţa
        - Gabriela Ciobanu - Iaşi - premiul "Ion Ghica" al Sucursalei C.E.C. Dâmboviţa
        - Traian Săsărman - Bistriţa-Năsăsud - premiul revistei "Albina"
        - Gheorghe Ioan Păun - premiul revistei "Argeş"
        - Nicolae Petriuc - premiul revistei "Argeş"
        - Romulus Sălăgean - Teleorman - premiul revistei "Astra"
        - Gheorghe Cramanciuc - Caraş Severin - premiul revistei "Astra"
        - Mariana Criş - Prahova- premiul revistei "Caiete botoşănene"
        - Constantin Rupa - Caraş-Severin - premiul revistei "Cântarea României"
        - Vasile Mustea -Maramureş- premiul revistei "Contemporanul"
        - Dumitru Bâlă - Dolj - premiul revistei "Cronica"
        - Viorica Ungureanu - Dâmboviţa - premiul revistei "Convorbiri literare"
        - Constantin Voicu - Dâmboviţa - premiul ziarului "Dâmboviţa"
        - Niculae Niculae - Bucureşti - premiul revistei "Familia"
        - Ion Georgescu - Olt - premiul revistei "Flacăra"
        - Oana Turbatu - Bucureşti - premiul revistei "Limbă şi literatură pentru elevi"
        - Adrian Culiţă - Dâmboviţa - premiul revistei "Limbă şi literatură pentru elevi"
        - Oana Turbatu - premiul revistei "Luceafărul"
        - Maria Mărginean - Alba - premiul revistei "Orizont"
        - George Viorel Precup - Sibiu - premiul revistei "România literară"
        - Gim Laurian - Bucureşti - premiul revistei "Săptămâna"
        - Mihai Constantin - Dâmboviţa - premiul ziarului "Scânteia Tineretului"
        - Mona Vâlceanu - premiul Suplimentului "Scânteia Tineretului"
        - Elena Fecioru Scânteioară - Dâmboviţa - premiul revistei "Tomis"
        - Joszef Pildner - Dâmboviţa-premiul revistei "Tomis"
        - Mihail I. Vlad - Dâmboviţa - premiul revistei "Transilvania"
        - Sabina Măduţa - Bucureşti - -premiul revistei "Tribuna"
        - Stela Stanca Dumitru - Bucureşti - premiul revistei "Vatra"
        - Gheorghe Borovină - Brăila - premiul editurii "Albatros"
        - Florin Grigoriu - Călăraşi - premiul editurii "Junimea"
        - Melania Cuc - Bucureşti - premiul editurii "Minerva"
       

Ediţia a XIX-a
Târgovişte - Văcăreşti, 11-12 decembrie 1987

        Organizatori: Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană, Muzeul Judeţean.
        Juriul şi invitaţii: Mircea Horia Simionescu-preşedinte, Daniel Drăgan, Nicolae Dan Fruntelată, Spiridon Stănel, M.N. Rusu, Ion Crânguleanu, Florentin Popescu, Tudor Cristea, George Coandă, Constantin Manolescu, Victor Petrescu, Aurelian Trandafir, Vasile Chiriuc, Valeriu Liţă Cosmin.
       
        Laureaţi:
        - Diana Bolcu - Bucureşti - marele premiu "Moştenirea Văcăreştilor."
        - George Achim - Vâlcea - premiul I
        - Anca Cernău - Târgovişte - premiul II
        - Florin Grigoriu - Călăraşi - premiul III
        - Mihai Sultana Vicol - Vaslui - premiul III
        - Florin Ionescu - Bucureşti - premiul revistei "Luceafărul"
        - Adela Dumitru - Bucureşti - premiul revistei "Contemporanul"
        - Caliopi Dicu - Bucureşti - premiul revistei "Convorbiri literare"
        - Mihai Constantin - Dâmboviţa - premiul suplimentului ziarului "Scânteia tineretului"
        - Cintia Mihaela Florescu - Târgovişte - premiul ziarului "Dâmboviţa"
        - Ticu Ion Ionescu - Bucureşti - premiul Institutului de Cercetări Etnografice şi Dialectologice Bucureşti
        - Constantin Voicu - Târgovişte - premiul Bibliotecii Judeţene Dâmboviţa
       

Ediţia a XVIII-a
Târgovişte, 13-14 Decembrie 1986

        Organizatori: Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi Mişcării Artistice de Masă Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană, Muzeul Judeţean.
        Juriul şi invitaţii: Mircea Horia Simionescu, Alexandru George, Daniel Drăgan, Spiridon Stănel, Florentin Popescu, M.N. Rusu, Aureliu Goci, Constantin Manolescu, Victor Petrescu, Ion Gavrilă, Valeriu Liţă Cosmin, Gloria Radu, Virgil Brădăteanu.
       
        Laureaţi:
        S-au acordat premii numai pentru poezie (II şi III), precum şi cele ale unor ziare şi reviste ("Dâmboviţa", "Argeş" , "Astra", "Convorbiri literare", "Contemporanul", "Cronica", "Luceafărul", "Săpătămâna", "Tomis", "Transilvania", "Tribuna", "Vatra"). De asemenea au mai acordat premii editurile "Albatros" şi "Minerva", instituţiile de cultură (Biblioteca Judeţeană, Centrul de Îndrumare, Muzeul Judeţean) şi Sucursala C.E.C. Dâmboviţa (premiul "Ion Ghica").
        Din păcate lista premianţilor nu s-a păstrat, relatările presei fiind incomplete.
       

Ediţia a XVII-a
Târgovişte, 13-14 decembrie 1985

        Organizatori: Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană, Centrul Judeţean de Îndrumarea Creaţiei Populare şi Mişcării Artistice de Masă.
        Juriul şi invitaţii: Mircea Horia Simionescu, Alexandru George, Daniel Drăgan, Spiridon Stănel, M.N. Rusu, Dan Rotaru, Ion Potopin, Florentin Popescu, Gheorghe Tenţulescu, Aurelian Chivu.
       
        Laureaţi:
        - Mihai Sultana Vicol - Vaslui - premiul revistei "Albina"
        - Cornel Balaban - Bucureşti - premiul revistei "Argeş"
        - Magdalena Grigore - Argeş - premiul revistei "Astra"
        - Anca Cernău - Târgovişte -premiul revistei "Ateneu"
        - Nicolae Nicoară - Arad- premiul revistei "Cântarea României"
        - Mircea Drăgănescu - Titu - premiul revistei "Cronica"
        - Constantin Vărăşcanu - Argeş - premiul ziarului "Dâmboviţa"
        - Dumitru Sandu - Ilfov - premiul revistei "Luceafărul"
        - Nicolae Radu - Găeşti premiul Editurii "Albatros"
        - Lenuţa Daniela - Bistriţa-Năsăud - premiul Comitetului Judeţean Dâmboviţa al U.T.C.
        - Cristina Săracu - Dâmboviţa - premiul Comitetului Judeţean Dâmboviţa al U.T.C.
        - Ion Aldea - Târgovişte - premiul Centrului Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă.
        - Maria Mărgineanu - Alba - premiul "Ion Ghica" al Sucursalei CEC Dâmboviţa
        - Ion Suciu - Braşov - premiul "Ion Ghica" al Sucursalei CEC Dâmboviţa
        S-a acordat pentru prima oară marele Trofeu al oraşului Târgovişte "Pro arte poetae -Civitas Targoviestae", pentru lucrări publicate în 1984, poeţilor Nicolae Dan Fruntelată şi Romulus Vulpescu.
       

Ediţia a XVI-a
Târgovişte, 8-9 iunie 1984

        Organizatori: Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană,
        Juriul şi invitaţii: Mircea Horia Simionescu-preşedinte, Alexandru George, Costache Olăreanu, Ion Horea, Victor Atanasiu, Valeriu Liţă Cosmin, Tudor Cristea, Daniel Drăgan, Constantin Dumitrache, Ilarie Hinoveanu, Tudor Manta, Ioan Meiţoiu, Constantin Mohanu, Dumitru Mureşan, Sergiu Nicolaescu, Florea Radu, Constantin Manolescu, Victor Petrescu, Dan Rotaru, M.N. Rusu, Spiridon Stănel, Passionaria Stoicescu, Gheorghe Ţenţulescu, Traian Brădean.
        Preşedintele juriului Concursului de interpretare a poeziei româneşti clasice şi contemporane- regizorul Mihai Dimiu.
       
        Laureaţi:
        - Nicolae Andrei Ioana - Dâmboviţa - diploma editurii "Junimea"
        - Piroşca Ionatan - Brăila - premiul editurii "Minerva"
        - Ştefan C. Ion - Dâmboviţa - premiul editurii "Scrisul Românesc".
        - Toma Mocănescu- Lucieni (Dâmboviţa)- premiul revistei "Albina"
        - Maximea Lăcătuş - Timiş - premiul revistei "Argeş"
        - Mirela Baroş - Braşov - premiul revistei "Astra"
        - Florin Grigoriu - Călăraşi - premiul revistei "Cântarea României"
        - Joszef Pildner - Dâmboviţa- premiul revistei "Contemporanul"
        - Mircea Drăgănescu- Dâmboviţa- premiul revistei "Cronica"
        - Constantin Voicu - Dâmboviţa- premiul ziarului "Dâmboviţa"
        - George Enache - Olt - premiul revistei "Orizont"
        - Ana Cernău - Dâmboviţa - premiul revistei "Steaua"
        - Zina Petraşcu - Argeş - premiul revistei "Tomis"
        - Liviu Capşa - Călăraşi - premiul revistei "Tribuna"
        - Mihail I. Vlad - Dâmboviţa - premiul Sucursalei C.E.C. Dâmboviţa
       

Ediţia a XV-a
Târgovişte, 16-17 decembrie 1983

        Organizatori: Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană, Consiliul Judeţean al Sindicatelor, Comitetul Judeţean al UTC, Muzeul Judeţean.
        Juriul şi invitaţii: Mircea Horia Simionescu-preşedinte, Alexandru George, Corneliu Leu (revista "Contemporanul"), Daniel Drăgan (revista "Astra"), M.N.Rusu (revista "Amfiteatru"), Spiridon Stănel (revista "Albina"), Gheorghe Ţenţulescu (revista "Cântarea României"), Constantin Mohanu (editura "Minerva"), Vasile Zamfir (editura "Eminescu"), Florentin Popescu (editura "Sport - Turism"), Sergiu Nicolaescu, Victor Petrescu, Constantin Manolescu.
       
        Laureaţi:
        - George Vlad - Buzău - premiul "Moştenirea Văcăreştilor"
        - Nicolae Ioana - Moreni - premiul "Moştenirea Văcăreştilor"
        - Constantin Manolescu - Târgovişte - premiul editurii "Minerva"
        - Florentina Florescu - Cluj-Napoca - premiul revistei "Albina"
        - Aurica Horincar - Alba Iulia - premiul revistei "Argeş"
        - Mircea Diaconu - Suceava - premiul revistei "Amfiteatru"
        - Maria Mărginean - Alba Iulia - premiul revistei "Astra"
        - Ion Iancu Vale - Bărbuleţ (Dâmboviţa) - premiul revistei "Contemporanul"
        - Elena Dumitru - Târgovişte - premiul revistei "Convorbiri literare"
        - Lucian Strochi - Piatra Neamţ - premiul revistei "Cronica"
        - Mihail I. Vlad - Târgovişte - premiul revistei "Cântarea României"
        - George Viorel Precup - Sibiu - premiul revistei "Steaua"
        - Constantin Vărăşeanu - Piteşti - premiul revistei "Ramuri"
        - George Geacăr - Târgovişte - premiul revistei "Tomis"
        - Angela Târziu - Sibiu - premiul revistei "Transilvania"
        - Mihai Posada - Sibiu - premiul revistei "Tribuna"
        - Corina Cezareea Budescu - Piteşti - premiul revistei "Vatra"
        - Nicolae Ion Bărbulescu - Târgovişte - premiul Centrului Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă Dâmboviţa
        - Toma Mocănescu - Dâmboviţa - premiul Centrului Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă Dâmboviţa
        - Petre Drăguţoiu - Târgovişte - premiul Bibliotecii judeţene Dâmboviţa
        - Grigore Grigore - Târgovişte - premiul Muzeului Scriitorilor Dâmboviţeni
        - Lucian Perţea - Vişeul de Sus - premiul rotondei - "Museion" - Muzeul Judeţean
        - Mădălina Năstase - elevă - premiul Liceului "Ienăchiţă Văcărescu"
        S-au acordat diplome speciale Coralei "Cântarea României" şi Liceului "Ienăchiţă Văcărescu" - Târgovişte.
       

Ediţia a XIV-a
Târgovişte - Văcăreşti, 28-29 mai 1982

        Organizatori: Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă, Biblioteca Judeţeană, Muzeul Judeţean, Consiliul Comunal Văcăreşti.
       
        Juriul şi invitaţii: Mircea Horia Simionescu-preşedinte, Alexandru George, Corneliu Leu (revista "Contemporanul"), Daniel Drăgan (revista "Astra"), M.N.Rusu (revista "Amfiteatru"), Dinu Flămând (revista "Amfiteatru"), Mircea Florin Şandru (revista "Amfiteatru"), Laureanţiu Ulici (revista "Contemporanul"), Arthur Silvestri (revista "Luceafărul"), Valentin Mihăescu (revista "Luceafărul"), Spiridon Stănel (revista "Albina"), Gheorghe Ţenţulescu (revista "Cântarea României"), Victor Atanasiu (ziarul "Scânteia tineretului"), Constantin Mohanu (editura "Minerva"), Vasile Zamfir (editura "Eminescu"), Florentin Popescu (editura "Sport - Turism").
        Preşedintele juriului de interpretare a poeziei româneşti, actorul George Mihăiţă.
       
        Festivitatea înmânării diplomelor laureaţilor festivalului, a premiilor acordate de edituri, reviste şi ziare, instituţii culturale din judeţ.
        - Laura Zvarici - Suceava - ziarul "Scânteia tineretului"
        - Vasile Terza - Tulcea - revista "Contemporanul"
        - Liviu Popescu - Suceava - revista "Amfiteatru"
        - Petre Drăguţoiu - Dâmboviţa - editura "Minerva"
        - Grigore Grigore - Dâmboviţa - ziarul "Dâmboviţa"
        - Maximilian Justin - Dâmboviţa - editura "Albatros"
        - Petre Simon - Bistriţa - Năsăud - editura "Dacia"
        - Constantin Oprică - Dolj - revista "Astra"
        - Ioana Dana Nicolae - Dâmboviţa - revista "Argeş"
        - Mihail I. Vlad - Dâmboviţa - revista "Albina"
        - Liviu Gabriel Simionescu - Maramureş - Centru de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice Dâmboviţa
       

Ediţia a XIII- a
Târgovişte, 27-28 noiembrie 1981

        Organizatori: Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană, Consiliul Judeţean al Sindicatelor, Comitetul Judeţean al U.T.C,
        Juriul şi invitaţii: Mircea Horia Simionescu-preşedinte, Mihai Dimiu, regizor, Bucureşti (preşedinte al juriului de interpretare a poeziei româneşti), Costache Olăreanu, Alexandru George, M.N. Rusu ("Săptămâna"), Daniel Drăgan (revista "Astra"), Sergiu Nicolaescu (revista "Argeş"), Adriana Babeţi (revista "Orizont", Timişoara), Petre Mihai Gorcea (revista "Argeş"), Ioan Meiţoiu, Ion Stăvăruş, Ion Rotaru, Bogdan Bădulescu (Editura Eminescu), Victor Petrescu, Constantin Manolescu, Olga Ţicleanu Micu - (revista "Cântarea României"),
       
        Festivitatea de premiere la concursul de creaţie literară
        Poezie:
        - Vivi Anghel - Dâmboviţa
        - Nicolae Băciuţ - Târgu Mureş
        - Ion Cârnu - Piatra Neamţ
        - Valeriu Liţă Cosmin - Târgovişte
        - Dan David - Prahova
        - Luiza Lastnic Stoichiţă - Bucureşti
        - Mihai Lău - Botoşani
        - Rodica Mandi - Bucureşti
        - Vasile Ilie Pop - Vişeul de Sus
        - Rodica Popel - Tibana - Iaşi
        - Ion Roşianu - Hârşova
        - Ion Tomoiagă - Moisei (Maramureş)
        - Miron Ţic - Hunedoara
        - Gheorghe Ţiplea - Vişeul de Sus
        - Constantin Voicu - Târgovişte
        - Elena Dumitru - Târgovişte
       
        Proză:
        - Nicolae Ariton - Dăneşti - Vaslui
        - Costel Bunoaica - Slobozia
        - Ion Teodorescu - Slobozia
       

Ediţia a XII-a
Târgovişte-Văcăreşti, 16-18 MAI 1980

        Organizatori: Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană, Muzeul Judeţean Dâmboviţa.
        Invitaţi: Mircea Horia Simionescu, Costache Olăreanu, Ion Rotaru, Ion Stăvăruş, Cornel Popescu.
       

Ediţia a XI-a
Târgovişte, 1979

        Organizatori: Comitetul Judeţean de Cultură şi Educaţie Socialistă Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană, Muzeul Judeţean, Centrul de Îndrumare, Consiliul Judeţean al Sindicatelor, case de cultură şi cămine culturale din judeţ.
       

Ediţia a X-a
Târgovişte, 5-21 mai 1978

        Organizatori: Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă, Biblioteca Judeţeană, Muzeul Judeţean.
        Invitaţi: Ion Hobana, Victor Bârlădeanu, Mircea Horia Simionescu, Vladimir Colin, Adrian Rogoz, Georgiana Viorica Rogoz, Laurenţiu Ulici, Ion Iuga, Veronica Galiş, Augustin Z.N.Pop, Tudor Băran, Florin Manolescu, Dinu Săraru, Valeriu Râpeanu.
       
        Laureaţi:
        - Mihail Grămescu - Bucureşti - Premiul Uniunii Scriitorilor
        - Victor Martin - Craiova - Premiul Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Dâmboviţa
        - Radu Hanga - Craiova - premiul I
        - Sorin Davideanu - Timişoara - premiul II
        - Leonard Oprea - Braşov - premiul III
        - Valentin Averbuch - Bucureşti - premiul pentru originalitate
        - Radu Pintea - Bucureşti - premiul pentru originalitate
        - George Tudose - Târgovişte - premiul "Anima"
        - Valentin Ciocşan - Târgovişte - premiul "Prima verba"
        - Revista "Omicron" - Târgovişte - premiul pentru cel mai bun fanzin
        - Ştefan Popa - Timişoara - premiul pentru artă plastică
        - Radu Florea - Bucureşti - menţiune
        - Simona Puia - Piteşti - menţiune
       

Ediţia a IX-a
Târgovişte, 1977

        Organizatori: Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Dâmboviţa, Centrul de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă al Judeţului Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană, Muzeul Judeţean.
       

        Ediţia a VIII-a
        Văcăreşti - Târgovişte, 24-25 martie 1976

        Organizatori: Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană, Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă, Consiliul Judeţean al Sindicatelor.
       

Ediţia a VII-a
Văcăreşti - Târgovişte, 20-21 iunie 1975

        Organizatori: Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Dâmboviţa, Biblioteca Judeţeană, Muzeul Judeţean, Şcoala Populară de Artă, Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă, Casele de cultură Găeşti şi Pucioasa, Căminul Cultural Văcăreşti.
        Invitaţi: Alexandru Piru, Ion Stăvăruş, Ovidiu Papadima, I.C. Chiţimia, Ion Rotaru, Pavel Ruxăndroiu, Ioan Meiţoiu, Ovidiu Bârlea, Anca Giurchescu, Octav Păun, N. Constantinescu, Silviu Angelescu, Emilia Comişel.
       
        Laureaţi:
        - Nicolae Popescu Bogdan - Târgovişte
        - Anton Gagiu - Târgovişte
        - Cornel Costache - Găeşti
        - Mihail I. Vlad - Târgovişte
        - Mircea Drăgănescu - Titu - menţiune
        - Nicolae Radu - Găeşti - menţiune
        - Horia Cernău - Târgovişte - menţiune
        - Nicolae Iancu - Bărbuleţ - menţiune
       

Ediţia a VI-a
Târgovişte, 9 MARTIE 1974

        Organizatori: Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Dâmboviţa, Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă, Biblioteca Municipală Târgovişte.
        Decernarea premiilor Centrului Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă pe 1973
        - Nicolae Popescu Bogdan - premiul "Ienăchiţă Văcărescu" - pentru poezie
        - Aurelian Trandafir - premiul "I. Al. Brătescu Voineşti"- pentru proză
        - Iulian Penescu - elev - premiul "Ion Ciorănescu" - pentru debut
       

Ediţia a V-a
Târgovişte - Văcăreşti, 21-26 mai 1973

        Organizatori: Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Dâmboviţa, Casa Creaţiei Populare a Judeţului Dâmboviţa, Biblioteca Municipală Târgovişte, Muzeul Judeţean Dâmboviţa, Primăria Comunei Văcăreşti.
        Invitaţi: Alexandru Hanţă, Romulus Vulpescu, Alexandru Piru, Corneliu Dima-Drăgan, Vasile Netea, Ioan Meiţoiu, Emil Chendea, Tudor Gheorghe, Ion Fălculete.
       

Ediţia a IV-a
Târgovişte - Răcari (Ghergani), 22-29 Aprilie 1972

        Organizatori: Comitetul de Cultură şi Educaţie Socialistă al Judeţului Dâmboviţa, Casa Creaţiei Populare a Judeţului Dâmboviţa, Biblioteca Municipală Târgovişte, Muzeul Judeţean Dâmboviţa, Primăria Comunei Răcari.
        Invitaţi: Şerban Cioculescu, Mihai Beniuc, Vasile Netea, Alexandru Piru, Dimitrie Păcurariu, Virgil Carianopol, Nicolae Dragoş, Mihai Negulescu, Alexandru Cernea Bărbulescu, Mihail Gavril, Ioana Diaconescu, I.Th.Ilea, Traian Lalescu, Rusalin Mureşan, Constantin Nisipeanu, Dragoş Vicol, Vasile Zamfir, I.D.Pietrari, Ion Crânguleanu, Mihai Alexandru, Nicolae Popescu, Constantin Manolescu, Alexandru Andriţoiu, Ana Blandiana, Ion Bănuţă, Teodor Balş, Barbu Cioculescu, Romulus Guga, Aurel Gurgheanu, Ilarie Hinoveanu, Victor Tulbure, Horia Zilieru, Ion Molea, Ion Alexandru Durac, Grigore Diculescu, Ioan Meiţoiu, Nicolae Oancea, George Păun, Ştefan Popescu, Gheorghe Tomozei, Nicolae Tăutu, Lucian Velea, Ion Horea, Traian Iancu, Camil Baltazar, Mircea Micu, Ludmila Ghiţescu, George Coandă, Adrian Munţiu, Agatha Grigorescu-Bacovia, George Buznea, Mihail Cosma, Eleonora Cosmopol, Mircea Dinescu, Corneliu Vadim Tudor, George Filip, George Istrate, Ion Lorin Postolache, Ion Potopin, Octav Sargeţiu, Alexandru Şerban.
       

Ediţia a III-a
Târgovişte, 8-12 iunie 1971

        Organizatori: Comitetul Judeţean de Cultură Dâmboviţa, Casa Creaţiei Populare a Judeţului Dâmboviţa, Biblioteca Municipală Târgovişte.
       
        Invitaţi: Mircea Horia Simionescu, Cicerone Theodorescu, Matei Alexandrescu, I.D.Pietrari, Costache Olăreanu, Maria Bănulescu, Liviu Călin, Ioan Meiţoiu, Şerban Cioculescu, Traian Lalescu, Liviu Bratoloveanu.
       
        Acordarea premiilor literare anuale ale Casei Judeţene a Creaţiei Populare
        - George Coandă - premiul "Ienăchiţă Văcărescu" - pentru poezie
        - Gheorghe Vălcescu - premiul "Ion Alexandru Brătescu-Voineşti" - pentru proză
        - Aurel Iordache - premiul "Smaranda Gheorghiu" - de literatură pentru copii
        - Aurelian Trandafir - premiul "Ion Luca Caragiale" - pentru dramaturgie
        Sorin Ionescu - premiul "Ion Ciorănescu" - pentru debut literar.
        Nu s-a acordat premiul "Raicu Ionescu Rion" pentru critică şi istorie literară şi premiul "Nicolae Scurtescu" pentru activitatea folclorică
       

Ediţia a II-a
Târgovişte, 27 septembrie 1970

        Organizatori: Comitetul de Cultură şi Artă al Judeţului Dâmboviţa, Casa Creaţiei Populare a Judeţului Dâmboviţa.
        Invitaţi: Mihai Beniuc, Ema Beniuc, Mircea Horia Simionescu, Teodor Balş, George Dan, Ştefan Popescu, Traian Lalescu, Adrian Cernescu, Matei Alexandrescu.
       

Ediţia I
Văcăreşti, 19 octombrie 1969

        Organizatori: Comitetul de Cultură şi Artă al Judeţului Dâmboviţa, Primăria Comunei Văcăreşti.
        Invitaţi: Mihai Beniuc, Alexandru Piru, Augustin Z.N. Pop, Ion Bănuţă, George Dan, Ion Horea, Mihail Gavril, Ion Crânguleanu, Ion Th. Ilea, Ion Molea, Baruţiu T. Arghezi, George Păun, Radu Hâncu.
       
(Sursa: Moştenirea Văcăreştilor. Din istoria unui festival de literatură - Victor Petrescu)

       
       


Home