Vechiul oraş de pe Ialomiţa este unul dintre puţinele aşezări medievale româneşti care păstrează în vatra sa impresionante vestigii ale ansamblului fostei Curţi domneşti. În aria actualului oraş se păstrează, de asemenea, câteva clădiri de locuit - case care au aparţinut boierimii, negustorilor sau târgoveţilor - a căror vechime coboară, pentru unele, până în secolul al XVII-lea şi care ne pot oferi elemente concludente pentru cunoaşterea arhitecturii urbane de zid din acea perioadă.


Home