CASA-ATELIER "GHEORGHE PETRAŞCU"


        Adresa:
        Str. Bărăţiei, nr. 24, Târgovişte, jud. Dâmboviţa, Tel.: 0245/611392
        Program:
        Luni: închis
        Marţi - Duminică: 9:00 - 17:00

        Casa-atelier "Gheorghe Petraşcu", inaugurată ca expoziţie permanentă la 12 aprilie 1970, aminteşte vizitatorului de clipele petrecute de cel care s-a legat prin pânzele sale de Târgovişte, de oraşul care 1-a primit în 1922 când şi-a construit aici o locuinţă, oraşul paşnic, patriarhal, care îl atrăgea atât prin istoria sa lăsată pe ruinele Curţii domneşti, dar şi prin linişte şi calm. Influenţat de N. Grigorescu, Gheorghe Petraşcu se desprinde de acesta şi îşi creează un stil original, realizat în modalitatea de a expune pe pânză o pastă consistentă plină de strălucire.
        Motivele sale preferate, peisajele, casele, interioarele de atelier, naturile moarte, portretele, sunt transpuse pe pânză la Târgovişte: "Intrare la Curtea domnească din Târgovişte", "Casă după ploaie", "Vedere din Târgovişte", "Căldăruşă cu cârciumărese" "Portret de băiat", "Casă la Veneţia", şi o parte din grafica expusă la etajul casei sunt numai câteva dintre lucrările pictorului târgoviştean prin adopţie care, descoperă la Târgovişte lumina şi culorile, lumina clădirilor vechi, noile experienţe şi frământările sale.
        Muzeul expune şi obiecte cu caracter memorial, fotografii, scrisori, peneluri, şevaletul, obiecte personale etc., care vin să facă legătura dintre sufletul vizitatorului şi frământările artistice ale pictorului.

(Sursa: Târgovişte. Ghid turistic - Mihai Oproiu, Anda Andronescu)


marire     marire     marire    


Home