Denumire
Adresa
Datare
Cazinoul Ofiţerilor Cartier Teiş a doua jum. sec. XIX
Casa Murăreţ Str. Alexandrescu Grigore, poet, 7 sec. XVIII - XIX
Fosta Bancă Grigorescu Str. Alexandrescu Grigore, poet, 8 sf. sec. XIX - Ónc. sec. XX
Casă Str. Alexandrescu Grigore, poet, 11 1840
Casa Aldescu Str. Alexandrescu Grigore, poet, 16 1870
Casa Măinescu Ioan str. Alexandrescu Grigore, poet, 21 1838
Casa Georgescu Angela str. Alexandrescu Grigore, poet, 24 sec. XVIII
Casa Moldoveanu Cristian str. Alexandrescu Grigore, poet, 24 - A 1831
Casa Fântâna str. Alexandrescu Grigore, poet, 29 sf. sec. XIX
Biserica "Sf. Nicolae-Androneşti"; cult ortodox str. Alexandrescu Grigore, poet, 30 1527; refăcută 1655
Casa Atanasiu Pitiş str. Alexandrescu Grigore, poet, 31 cca. 1880
Casa Ionescu Augustin str. Alexandrescu Grigore, poet, 33-35 cca. 1890
Sinagogă; cult mozaic str. Alexandrescu Grigore, poet, 37 cca. 1880
Casa Gavrilescu Ion str. Alexandrescu Grigore, poet, 46 1887
Casa Iosif Costel str. Alexandrescu Grigore, poet, 47 1890
Casa Diaconu Gheorghe str. Alexandrescu Grigore, poet, 55 1898
Casa Pitiş Nicolae str. Alexandrescu Grigore, poet, 69 1895
Casa Diaconescu Longin str. Andreescu Ion, căpitan, 2-4 1798
Casa Cuza Petre str. Andreescu Ion, căpitan, 8 1840
Arsenalul Armatei str. Arsenalului, 18-20, în incinta I.U.P. 1869
Fabrica de sticlă str. Calea Domnească sec. XIX
Casa Niculescu Constantin str. Băltăreţu Dumitru, colonel, 8 cca. 1890
Fosta Uzină Electrică Piaţa Bărăţiei, 2 1910
Casa parohială a bisericii catolice (Casa Emil Dumea) str. Bărăţiei, 21 cca. 1752
Biserica "Sf. Francisc" (Sf. Francisc din Assisi); cult romano-catolic str. Bărăţiei, 22 sec. XV, reconstr. 1898
Biserica "Sf. Dumitru" (Biserica Buzinca); cult ortodox; Mare Sluger Buzinca ctitor str. Bărăţiei, 34 1639
Casa Măican Maria str. Bărăţiei, 49 1820
Casa Milea str. Berzei, 50 cca. 1850-1860
Casă str. Boerescu Zaharia, 20 1892
Casa preotului Vătăşescu Ion str. Brezişeanu Eugen, maior, 11 1880
Casa Poenaru Bordea str. Brezişeanu Eugen, maior, 14 1885-1890
Casa Câmpeanu Nicolae str. Brezişeanu Eugen, maior, 21 cca. 1890
Biserica "Adormirea Maicii Domnului", "Sf. Spiridon", "Sf. Patruzeci de Mucenici, Sf. Haralambie" (Biserica "Lemnului"); cult ortodox; Vistierul Mihai Alexandrescu ctitor str. Brezişeanu Eugen, maior, 22 1842
Casa Lăcusteanu Diţescu str. Brezişeanu Eugen, maior, 23 1880
Casa Diaconescu str. Brezişeanu Eugen, maior, 25 cca. 1885-1890
Casa Serescu Maria str. Brezişeanu Eugen, maior, 44 cca. 1800
Biserica "Sf. Nifon-Sârbi"; cult ortodox Calea Bucureşti, 19 1852-1854
Casă Calea Câmpulung, 4 1900
Casa Teodorescu Maria Calea Câmpulung, 6 1850
Casă Calea Câmpulung, 7 sf. sec. XIX
Casa Bendic Calea Câmpulung, 9 1930
Casa Petrescu Constantin Calea Câmpulung, 14 1897
Casa Erlika Alexandru Calea Câmpulung, 21 1893
Casa Gheorghe Mihai Calea Câmpulung, 44 sf. sec. XIX
Policlinică Calea Câmpulung, 46 înc. sec. XX
Casa Nicolae Marinică Calea Câmpulung, 49 1832
Biserica "Izvorul Tămăduirii-Oborul Vechi"; cult ortodox Calea Câmpulung, 69 1832-1833
Casa Lerescu Nania str. Câmpulung, 2 1845
Biserica "Sf. Atanasie şi Chiril"; cult ortodox; Fraţii Badea şi Iordache Văcărescu ctitori str. Cetăţii, 1 1768
Poarta Vânătorilor; Aleea Coconilor, 7 1645
Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena"; cult ortodox; Constantin Brâncoveanu şi Doamna Elina ctitori str. Constantin Brâncoveanu, 5 1650-1651
Biserica "Sf. Ştefan" (a Stolnicului); cult ortodox; Stolnicul Constantin Cantacuzino ctitor str. Constantin Cantacuzino Stolnicul, 4 1705
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (Biserica Creţulescu); 1638-1640, rep. 1756-1777, pictată cult ortodox; Mare Vornic Dragomir ctitor; pictor Tattarescu, Gheorghe str. Cretzulescu, 2 1863
Moara Săndulescu str. Crişan, 9 sec. XIX
Casa Brătescu Alecu str. Cuza Alexandru Ioan, 1 cca. 1840
Casa Tâmpu Ion str. Cuza Alexandru Ioan, 10 1780
Şcoala "Vasile Conta" str. Cuza Alexandru Ioan, 15 1864
Casa Dudău str. Cuza Alexandru Ioan, 16 sf. sec. XIX
Casă str. Cuza Alexandru Ioan, 17 sf. sec. XIX
Casa Popescu Nicolae str. Cuza Alexandru Ioan, 18 1902
Casa Greff str. Cuza Alexandru Ioan, 20 sf. sec. XIX-înc. sec. XX
Casă ţărănească Calea Domnească sec. XIX
Casa Iordache Nicolae Calea Domnească cca. 1850
Casa Mateescu Nicolae Calea Domnească, 99 1840
Casa Manga Vasile Calea Domnească, 99 bis 1812
Casa Burduşanu Vasile Calea Domnească, 116 sec. XVIII-XIX
Casa Cosma Marian Calea Domnească, 129 1886
Casa Tudose Nicolae Calea Domnească, 149 cca. 1900
Casa Păcureţea Virginia Calea Domnească, 153 sf. sec. XIX-înc. sec. XX
Casa Brănişteanu Teodora Calea Domnească, 161 1870
Casa D'Italia Calea Domnească, 165 înc. sec. XX
Casa Vlădescu Calea Domnească, 167-169 sec. XVIII-XIX
Restaurantul "Doi Brazi" Calea Domnească, 170 sf. sec. XIX-înc. sec. XX
Casă Calea Domnească, 176 sec. XIX
Casa Beştelei Calea Domnească, 178 1893
Biserica Domnească "Adormirea Maicii Domnului" (Biserica Curtea Domnească); cult ortodox; domnitor Petru Cercel ctitor Calea Domnească, 181 1583-1585
Biserica "Sf. Vineri"; cult ortodox Calea Domnească, 181 mij. sec. XV
Biserică paraclis; cult ortodox Calea Domnească, 181 sf. sec. XIV
Turnul Chindiei Calea Domnească, 181 sec. XV
Ruine casă domnească Calea Domnească, 181 sec. XV
Palatul Domnesc Calea Domnească, 181 1583-1585; transf. sec. XVII
Casa Doamnei Bălaşa Calea Domnească, 181 1656
Ruine baie publică Calea Domnească, 181 sec. XVII
Zid de incintă Calea Domnească, 181 sec. XVI-XVII
Clopotniţa de intrare Calea Domnească, 181 sec. XVII
Foişorul Brâncovenesc Calea Domnească, 181 sf. sec. XVII
Casa Dionisie Lupu Calea Domnească, 181 1803
Casă Calea Domnească, 181 sec. XIV
Poartă Calea Domnească, 181 sec. XIV
Fosta prefectură judeţeană Calea Domnească, 185 1895
Casa Coconilor Calea Domnească, 187 1703, beciuri refăcute sec. XIX
Fostul tribunal Calea Domnească, 189 1910
Casă Calea Domnească, 190 1890
Casă Calea Domnească, 191 sec. XVIII
Casa Nicolin Calea Domnească, 194 1906
Casa Slavu Calea Domnească, 199 sf. sec. XIX-înc. sec. XX
Casa Bellu Calea Domnească, 201-203 cca. 1830
Casa Brătescu Nicolae Calea Domnească, 202 1890
Casa Sfetcu Floarea Calea Domnească, 205-207 1730, transf. sec. XIX
Casa Fusea Calea Domnească, 208 sec. XVIII; transf. 1919
Casa Nicolae Brătescu Calea Domnească, 210 sec. XVIII
Casa Alexandrescu Maria Calea Domnească, 211 sf. sec. XIX
Casă Calea Domnească, 217 1887
Fosta casă parohială Calea Domnească, 218 1910
Liceul "Ienachiţă Văcărescu" Calea Domnească, 235 1892
Casa Popescu Ahil Calea Domnească, 245 1896
Casă Calea Domnească, 247 sf. sec. XIX
Biserica "Intrarea în Biserică şi Sf. Trei Ierarhi" (Biserica "Albă" sau "a Judeţului"); cult ortodox; Radu Judeţul şi Vasile Logofătul ctitori Calea Domnească, 287 1632, ref. 1777
Casa Bucureşteanu Dumitru Calea Domnească, 300 sec. XVIII, transf. sf. sec. XIX
Casa Popescu Nicolae Calea Domnească, 317 1864
Casa Savu Claudia Calea Domnească, 370 1910
Casa Gheorghiu Elena str. Filipescu Nicolae, 30 1914
Casa Cârnu Maria str. Filipescu Nicolae, 68 1911
Biserica "Sf. Nicolae-Simuleasa"; cult ortodox; Mirco Mare căpitan de lefegii ctitor str. Filipescu Nicolae, 75 1654, rep. 1800
Casă str. Filipescu Nicolae, 104 1908
Biserica "Sf. Împăraţi şi Cuvioasa Paraschiva"; cult ortodox str. Înfrăţirii, 19, cartier Priseaca 1800
Procuratura Judeţeană str. Justiţiei, 1 sec. XIX
Casa Armatei str. Justiţiei, 5 1906-1907
Biserica "Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul" (Biserica "Sf. Ionică"); cult ortodox str. Justiţiei, 6 prima jum. sec. XVII, ref. sec. XVIII
Muzeul Tiparului şi Cărţii Vechi Româneşti str. Justiţiei, 7 sec. XIX
Clopotniţa Bisericii "Sf. Mina" str. Justiţiei, 11 sec. XVII
Casa Ştefan sf. sec. XIX str. Justiţiei, 23
Casa Deftu Victor str. Justiţiei, 24 cca. 1830
Ansamblul Mitropoliei; domnitor Neagoe Basarab ctitor Piaţa Libertăţii, 2 sec. XVI-XIX
Biserica "Înălţarea Domnului"; cult ortodox Piaţa Libertăţii, 2 1512-1537, ref. 1890-1923
Ruine palat Piaţa Libertăţii, 2
Turn de poartă Piaţa Libertăţii, 2 1508
Chilii Piaţa Libertăţii, 2 1518-1520
Ruine paraclis; cult ortodox Piaţa Libertăţii, 2 1559-1568; demolat 1889
Poşta veche str. Marinoiu Dr., 2 1906
Casa Dumitru C. str. Marinoiu Dr., 6 sec. XVIII
Casa Iordan str. Mihai Bravu, 5 sec. XVIII
Casa Săvulescu str. Mihai Bravu, 16 sec. XIX
Casa Basarabescu str. Mihai Bravu, 24 sec. XIX
Casa Petrescu Lăzărică str. Mircea cel Bătrân, 5 1893
Casa Moşoiu str. Popa Şapcă, 10 sec. XIX
Casa Ternicica Maria str. Popa Şapcă, 22 sec. XIX
Casă cca. 1900 str. Popescu Pârvan, locotenent, 11
Casa Ionescu Sonia str. Popescu Pârvan, locotenent, 21 cca. 1890
Casa Dănescu Ileana str. Popescu Pârvan, locotenent, 22 sec. XIX
Casa Drăguţ Demetrescu str. Popescu Pârvan, locotenent, 38 cca. 1900
Casa Oprescu Nicolae str. Popescu Pârvan, locotenent, 48 1896
Liceul "Carabela" str. Popescu Pârvan, locotenent, 58 înc. sec. XX
Casă (Şcoala de muzică) str. Popescu Pârvan, locotenent, 60 sf. sec. XIX
Casa Tomescu Virgil str. Radian Nicolae, 6, la intersecţia dintre str. Radian Nicolae şi str. Filipescu, 40 cca. 1840
Casa Moşoiu Marin str. Radu Greceanu, 24 sf. sec. XVIII
Biserica "Adormirea Maicii Domnului" (Biserica Târgului); cult ortodox; Cămăraşul Udrişte Năsturel ctitor str. Rădulescu Ion Heliade, 2 1654
Casa Radian Ştefan str. Rădulescu Ion Heliade, 10 sf. sec. XIX
Casa Păduraru Ion str. Rădulescu Ion Heliade, 13 sf. sec. XIX
Biserica "Sf. Voievozi Mihail şi Gavril"; cult ortodox str. Rădulescu Ion Heliade, 14 sec. XVI-XVII
Casa Lucaciu A.S.V. str. Rădulescu Ion Heliade, 22 1880
Casa Anastasescu Cornelia str. Rădulescu Ion Heliade, 29 1892
Rectoratul Universităţii "Valahia" Bd. Regele Carol I, 2 înc. sec. XX
Gara de Sud Bd. Regele Carol I, 2 1883
Casa Balaban Bd. Regele Carol I, 3 1925
Casa Mocănescu Bd. Regele Carol I, 5 1905
Casa Sachelarie Bd. Regele Carol I, 9 1900
Casa Andor Traian Bd. Regele Carol I, 13-13A 1900
Casă Bd. Regele Carol I, 37 sf. sec. XIX-înc. sec. XX
Şcoala de Cavalerie Bd. Regele Carol I, 49 1920
Primăria oraşului Târgovişte str. Revoluţiei, 1 1897
Muzeul de Arheologie str. Stelea, 4 1938
Mănăstirea Stelea; cult ortodox str. Stelea, 6 sec. XV-XVI
Biserica "Învierea Domnului"; domnitor Vasile Lupu ctitor str. Stelea, 6 1644-1645
Turn clopotniţă str. Stelea, 6 sf. sec. XVI
Chilii str. Stelea, 6 sec. XVII; pe fundaţii de sec. XV
Casa egumenească str. Stelea, 6 sec. XVII
Beci str. Stelea, 6 sec. XV
Ruinele Bisericii "Sf. Gheorghe" str. Stelea, 6 sec. XV
Ruine turn clopotniţă str. Stelea, 6 sec. XV
Biserica "Sf. Nicolae"- Geartoglu;; cult ortodox; Pascalie Vornicul refacere; Căminarul Geanoglu (Geartoglu), Gh. refacere str. Stelea, 17 sec. XIV-XV, refaceri 1638, 1712, 1787, sec. XIX, sec. XXI
Biserica "Sf. Gheorghe" str. Suseni, 2 1512-1521
Casa Ionescu Cornel str. Vărzaru Radu Armaşu, 2 1810
Banca Naţională str. Visarion I.C., 2 1927
Casa Rădulescu Paul str. Visarion I.C., 4 1850
Casa Stănescu Mihai str. Visarion I.C., 6 1890
Casa Dumitru Dincă str. Visarion I.C., 8 1900

(Sursa: http://www.cultura.ro/sectiuni/Patrimoniu/Monumente/lista/dambovita.pdf)


Home