(1512-2008)


       "Judeţul şi pârgarii (1512 - 1801)
       Conducerea administrativă a oraşului era asigurată de judeţ şi cei 12 pârgari, care apar în documente cu specificarea funcţiei, uneori judeţul aplicând chiar pecetea personală. În perioada 1512-1801, în documente apar menţionaţi 34 de judeţi, iar pârgarii sunt specificaţi în anii 1512-1521, 1586, 1588, 1597, 1601, 1602, 1606, 1607, 1613, 1614, 1619, 1626, 1627, 1631, 1637, 1639. Pentru a sintetiza informaţiile, folosim următoarea legendă:
® = emite documente; © = martor, menţiune; = beneficiar; * = în funcţia de judeţ

        TOMA * 1512 - 1521                  ®1512 - 1521. Pecetea oraşului
        TUDORAN * 1585-1586,1588    ®15 dec.1585, 9 apr. 1588 3 dec. 1597
        GHERGHINA * 1586, 1588         ®12 iun. 1586, 9 apr. 1588
        CHIRFOTE * 1587, 1601, 1602   ®3 dec. 1597, 18 iun. 1602
        IVAN                                            ©3 dec. 1597
        NEDELEA                                    ©3 dec. 1597
        BARBU                                         ©3 dec. 1597
        VINTILĂ * 1588
        PETRIMAN * 1601, 1606, 1607   12 iun. 1586 ® 11 mai 1601, 19 mai 1606
        DRĂGHICI * 1602, 1603               ® 25 iunie 1602
        DRAGU * 1607-1608;1609,1635   ® 4 nov. 1607,15 nov.1635 © 24 iun.1639
        SPINCIU * (1611), 1612, 1613      ® 15 iul.1612,10 iun. 1613 11 febr. 1616
        ARSENIE * 1612 - 1613                © 7 ian.1613 = judeţul de Târgovişte
        STOICA * 1614, (1615)                 ® 4 mart. 1614, 19 mai 1614
        CÂRSTEA * 1613                           ® dec. 1613
        IVAN CEL BĂTRÂN * 1614         ® febr. 1614 © 24 iunie 1639
        VINTILĂ * 1619, (1620)                 ® 5 apr. 1619
        GHERGHI (sau Gheorghe) * 1620 - (1621), (1625) - 1626,1627, (1628-1629)
                                                                ® 4 apr. 1620, apr. şi 31 iul. 1626, 20 apr.1627
        PĂTRU * 1627                               ® 3 dec.1627
        EFREM * 1630, (1631)                   ®7 mai 1630
        LAZĂR * 1631                               ® 1 mai 1631 © 5 iul. 1649
        DORAN * 1636                               ® 29 iun. 1636
        TUDORAN * (1635), 1636             ® 29 iun. 1636
        DUMITRU * 1627 - (1628), (iunie 1636), 1637   ® 3 dec. 1627, 34 mart. 1637
        NEAGOE * (1638), 1639               ® 24 iun. 1639. Pecetea personală.
        VLAD                                             © 1644
        IVAŞCO                                         © 1647
        OPREA scaun                                 © 5 iun. 1661
        FOTA scaun                                     © 25 iul. 1669
        NICA                                               © 1670
        RADU biv judeţ                           ©17 mart. 1774, 16 oct. 1779, 11 nov. 1791 = Radu biv judeţul ot Târgovişte; ctitor îngropat la Biserica Albă din Târgovişte.
        NECULA judeţ                            © 21 oct. 1793, Necula logofăt judeţ , 8 iun. 1798; în 1801 conduce revolta orăşenilor în pricina cu Mitropolia.
        MANTA biv judeţ                           © 21 octombrie 1793
        TOMA fost judeţ Târgovişte             © 1797, 8 iunie 1798; după 1800, apare Toma postelnic judeţul oraşului.

        Prezidenţii Sfatului orăşenesc (1831 - 1864)
        După 1831, prin intrarea în vigoare a Regulamentului Organic, instituţia care conduce oraşul poartă numele de Sfatul orăşenesc (devenit mai târziu Primăria), un organ consultativ alcătuit din 27 de deputaţi. Aceştia erau aleşi de către orăşeni, câte 3 pentru fiecare mahala (cartier) al urbei, pe baza unor criterii stricte şi a listelor de votare. Din rândul deputaţilor era desemnat, anual, un prezident - numit şi magistrat, care avea atribuţiile vechilor judeţi, adaptate evident la realităţile epocii moderne. Mai ales în primele decenii de activitate, magistratul avea atribuţii de ordin economic-gospodăresc (aprovizionarea oraşului cu alimente, organizarea sistemului de carantină şi igienizarea localităţii în timpul epidemiilor - aşa cum s-a întâmplat în 1831-1832, când Târgovişte se evidenţiază în plan naţional prin măsurile energice împotriva ciumei şi holerei, supravegherea alimentării cu apă şi a serviciului de pompieri, "cvartiruirea militărească", etc.). Cei 18 magistraţi ai oraşului în anii 1831 - 1864 au fost::
        NICOLAE ANDRONESCU, logofăt : 25 oct.1831 - 26 iun. 1832
        ION TOLEA: 27 iunie 1832 - 31 oct.1835
        MIHAI VLĂDESCU (demis din funcţie): 1 nov.1835 - 19 iul.1839
        NAUM CHIRCULESCU (girează funcţia): 19 iul. - 31 oct.. 1839
        CONSTANTIN (COSTACHE) HIOTU, paharnic: 1 nov.1839 - 31 oct. 1843
        POLIZACHE PANAIOT, paharnic: 1 nov.1844 - 31 oct.1845
        NICOLAE BRĂTESCU, paharnic: 1 nov.1844 - 31 oct.1845
        SACHE POROINEANU, serdar (nu îşi exercită funcţia în timpul revoluţiei din 1848): 1 nov.1845 - 31 oct.1849; 1 iul. 1851 - 30 iunie 1855
        DIMITRIE BORŞESCU: 1 nov.1846 - 27 sept.1847; interimar în perioada când Sache Poroineanu este deputat pentru judeţul Dâmboviţa.
        PANĂ MATRACA, pitar: 1 nov.1849 - 30 iun.1851
        MIHAI (MIHALACHE) DRĂGHICEANU, pitar: 1 iul.1855 - 10 apr.1856 (demisionează la 12 oct.1855, i se refuză demisia şi se organizează noi alegeri).
        ION (NIŢĂ) ALEXANDRESCU, pitar: 11 apr.1856 - 2 ian.1857 (demisionează la 9 iul.1856, dar demisia nu este primită).
        NICOLAE POPOVICI:1 iul.1857 - oct. 1858
        NICOLAE CHIRCULESCU (demis din funcţie): oct.1858 - 6 martie 1860
        GHEORGHE LUDESCU: 13 mart. - 9 iun. 1860
        CONSTANTIN (COSTICĂ) FUSEA: 9 iun.1860 - 30 iun.1861
        IOAN RĂDUCANU: 21 iul.1861 - 30 iun.1863
        GHEORGHE LUDESCU: 1 iul.1863 - 31 aug.1864.

        Primarii oraşului (1864 - 1949)
        Prin legea de organizare administrativă din 31 martie 1864, Târgovişte devine comună urbană, condusă de un consiliu comunal ales o dată la patru ani, cu o reînnoire din doi în doi ani a numărului de membri, prin tragere la sorţi. Din rândul consilierilor comunali erau aleşi un primar şi doi ajutori, cu atribuţii de ordin administrativ, edilitar, ordine publică, aprovizionarea populaţiei, financiar - contabil, reprezentarea comunei în instanţă, alcătuirea listelor electorale. Ca semn distinctiv al funcţiei, primarul avea fixată la cingătoare o eşarfă în culorile naţionale.
        În anii 1949 - 1950, oraşul este condus de un Comitet provizoriu înfiinţat prin decizia din 20 mai 1949 a Comitetului Provizoriu al judeţului Dâmboviţa; atribuţiile comitetului sunt mult mai largi şi mai numeroase decât ale vechilor structuri administrative, inclusiv preluarea obiectivelor industriale naţionalizate şi înfiinţarea unei secţii agricole a oraşului. După alegerile din 3 decembrie 1950, se constituie Sfatul Popular al oraşului Târgovişte, format din 33 de deputaţi aleşi. Structura noii instituţii era: Comitetul Executiv (organul de execuţie), format din 9 membri, un preşedinte, un vicepreşedinte şi un secretar; funcţionau şase comisii permanente, organizate pe principalele atribuţii administrative. Sfatul Popular îşi desfăşoară activitatea până la 16 februarie 1968, când se adoptă legea de organizare administrativă - prin care municipiul Târgovişte devine reşedinţa judeţului Dâmboviţa, conducerea oraşului fiind asigurată din nou de organele Primăriei. Pe categorii, funcţiile au fost ocupate astfel: 41 primari în anii 1864 - 1949; 2 preşedinţi ai Comitetului Provizoriu, în anii 1949 - 1950; 15 preşedinţi ai Comitetului Executiv al Sfatului Popular, în anii 1950 - 1989; 8 primari, în anii 1990 - 2005.
        GHEORGHE LUDESCU: 1 sept.1864 - 12 dec.1866; 21 aug.1874 - 14 iul.1875
        IOAN RĂDUCANU: 12 dec.1866 - 24 aug.1868; (interimar, girează funcţia=18 iul.1872 - 2 ian.1874); 2 ian. - 21 aug.1874
        SCARLAT TĂNĂSESCU: 12 dec.1868 - 6 mart.1869
        Comisie interimară: 6 mart. - 7 mai 1869
        IOAN ZOIADE: 7 mai 1869 - 5 ian.1871
        NICOLAE CHIRCULESCU: 5 ian.1871 - 18 iul.1872
        ANTON FOTINO: 14 iul.1875 - 15 dec.1876
        NIŢĂ FUSEA: 15 dec.1876 - 3 nov.1877; 21 dec.1878 - 30 mart.1880
        DINCĂ BUCŞENEANU: 3 nov.1877 - 21 dec.1878
        COSTACHE SIMULESCU: 30 mart.1880 - 12 ian.1882
        DR. DIMITRIE IOVITZ: 12 ian.1882 - 2 febr.1883
        IANCU NICULĂESCU: 2 febr. - 8 oct.1883
        GHEORGHE IRIMIA: 8 oct.1883 - 21 febr.1884; 25 mai - 20 aug.1885
        COSTICĂ FUSEA: 21 febr. - 25 mai 1884
        VASILE DUMITRESCU: 20 aug.1885 - 26 mai 1888; 19 sept.1894 - 19 iun.1895; 3 ian. - 1 mart.1896; 18 iul.1907 - 24 sept.1908
        Comisie interimară: 25 mai - 15 iulie 1888; 19 iun. - 23 iul.1895; 20 mai - 2 iulie 1899; 23 febr. - 30 mart.1901; 22 ian. - 6 mart.1905; 12 apr. - 18 iul.1907; 8 ian. - 24 mart.1911; 20 ian. - 16 mart.1914; 13 iul.1918 - 29 mart.1926; 10 iun. 1926 - 15 ian.1928; 26 mart. - 14 iul.1934
        GEORGE CAIR: 15 iul.1888 - 23 ian.1889; 2 iul. 1899 - 23 febr.1901
        IOAN ANGHELESCU: 23 ian. - 17 iun.1889; 10 oct. - 25 nov.1889; 14 mart.1891 - 14 sept.1894
        STELIAN STĂNESCU (girează funcţia): 17 iun. - 10 oct.1889
        VASILE DIMITROPOL: 25 nov.1889 - 14 mart.1891
        ION I. STEMATIU: 1 mart.1896 - 2 sept.1897; 13 ian.1904 - 22 ian.1905
        LAZĂR PETRESCU: 2 sept.1897 - 19 nov.1898; 30 mart.1901 - 6 apr.1902
        DIMITRIE ATHANASIU: 19 nov.1898 - 20 mai 1899; 24 nov.1902 - 11 ian.1904
        CONSTANTIN CARABELLA: 6 mart.1905 - 1 iun.1906
        GEORGE PÂRVULESCU: 1 iun.1906 - 12 apr.1907; 15 ian.1928 - 9 iun.1929; 5 dec.1933 - 26 mart.1934; 14 iul.1934 - 11 ian.1938
        PETRICĂ PETRESCU: 24 sept.1908 - 8 ian.1911
        GONZALV IONESCU: 24 mart.1911 - 20 ian.1914; 13 mai 1930 - 23 mai 1931
        DR. VASILE PETRESCU: 16 mart.1914 - 12 mai 1917
        ANDREI I. GEORGESCU: 12 mai 1917 - 13 iul.1918
        Comisii interimare: 13 iul.1918 - 29 mart.1926; 23 mai 1931 - 8 iun.1932; 11 ian. - 11 febr.1938
        CONSTANTIN S. IONESCU: 29 mart.1926 - 22 nov.1927
        VICTOR EM. KERCEA: 10 oct.1932 - 1 sept.1933 (demisionat)
        PETRE G. POPESCU: 30 aug. - 22 nov.1933
        C.C. DELEANU: 22 nov. - 5 dec.1933
        N.I. POPESCU: 12-18 febr.1938 şi 1 - 4 dec. 1938 (primar delegat)
        PETRU SLAVU: 18 febr. - 13 iul. 1938
        COL. EUGEN ŞENDREA: 14 iul. - 1 dec.1938; 26 ian. - 24 apr.1941
        ION G. ANASTASESCU: 4 dec.1938 - 7 oct.1940
        NICOLAE GRIGORESCU: 7 oct.1940 - 26 ian.1941
        GRIGORE I. CONSTANTINESCU: 17 mai - 6 nov.1941
        LAZĂR V. PETRESCU: 6 nov.1941 - 28 nov.1944
        ION P. RĂDULESCU: 28 nov.1944 - febr.1948
        CONSTANTIN SANDU: apr. - nov. 1948
        NICOLAE BĂNULESCU: nov.1948 - 20 mai 1949 (primar delegat)

        Preşedinţii Comitetului Provizoriu (1949 - 1950)
        ŞTEFAN RĂDULESCU: 23 mai - 28 nov.1949
        ION DIACONESCU: 28 nov. - 18 dec.1950

        Preşedinţii Comitetului Executiv al Sfatului Popular (1950 - 1989)
        GHEORGHE MITROI: 1950 - 1951
        DUMITRU CINCA: 1951 - 1952
        S. BUCŞENEANU: 1953
        GHEORGHE OPROIU: 1953 - 1954; 1955; 1955 - 1958
        GHEORGHE BENGEA: 1955
        A. IORDACHE: 1955
        ION NEAGU: 1958; 1959 - 1961
        GHEORGHE STAN: 1958 - 1959
        GHEORGHE MIHAI: 1961 - 1965
        ION CĂLCIOIU: 1966 - 1968

        Primarii municipiului (1968 - 1990)
        CONSTANTIN MOTOROIU: 1968 - 1977
        ION FRĂŢILĂ: 1977 - 1980
        VICTOR BORDEA: 1980 - 1984
        CORVIN GRAOR: 1984 - 1986
        ION NICOLAE: 1986 - dec. 1989
        Preşedinţii Frontului Municipal al Salvării Naţionale / Consiliului Municipal
        Provizoriu de Uniune Naţională (1989-1990)
        VALERIU LIŢĂ: dec. 1989 - feb. 1990
        ION GAVRILĂ: feb. - aug. 1990

        Primarii municipiului (1990 - 2008)
        BONIFACIU TULAI: ian.- mart.1990
        NICOLAE CONSTANTINESCU: mart.1990
        RICĂ UNGUREANU: mart. - sept.1990; nov. 1995 - mai 1996
        GHEORGHE ANA: sept. 1990 - oct.1991
        DECEBAL SIMIONESCU: oct.1991 - febr. 1992
        RADU - FLORIN TUDOR: febr. 1992 - 30 oct. 1995
        TEODOR BÂTE: mai 1995 - iun. 1996; mai 1996 - 2000
        IULIAN FURCOIU: 2000 - 2008"
        GABRIEL BORIGA: 2008 - în prezent.

(Sursa: Istoria Târgoviştei. Cronologie enciclopedică - George Coandă)


Home