CATEDRALA EROILOR

        Adresa: Bd. I.C. Brătianu
       Biserica este construită în stil neoromânesc, cu tentă militarizantă, fiind similară cu marile catedrale zidite după reîntregirea neamului în toată Transilvania ca mărturie a reînvierii neamului românesc pe pământul înstrăinat de atâtea veacuri.
       Biserica impresionează prin silueta sa măreaţă având trei turle, elansate, dintre care cea din mijloc păstrează trăsătura specifică vechilor zidiri româneşti având 10 ferestre împărţite în 2 nivele, iar cele din faţă, cu 8 ferestre.
       Frumoasa frescă exterioară de pe peretele de vest, înfăţişând unul dintre hramuri, Înălţarea Domnului, se remarcă prin hieratismul riguros al figurilor. Domnul Hristos este înfăţişat în galbenul simbol al luminii necreate, iar întreaga compoziţie sugerează influenţa şcolii de pictură românească bisericească modernă.
       Biserica este prevăzută cu un pridvor frumos, cu 5 intrări pe latura de vest, şi două pe laturile de est şi sud.
       Deasupra fiecărei intrări în pridvor, sunt pictaţi câte doi apostoli, picturi având acelaşi hieratism cu marea frescă dinspre vest.
       Pe laturile de nord, est, şi sud, absidele bisericii sunt construite într-un stil robust, militar, având ancadramente ce încearcă să imite, inovând în acelaşi timp, tradiţia ancadramentelor munteneşti prebrâncoveneşti.
       Aspectul monumental este dat de preferarea în anumite locuri a unor unghiuri drepte, şi a unor forme robuste, în locul formelor rotunde specifice stilului bizantin.
       Biserica este bine proporţionată, înaltă, arhitecţii încercând să accentueze caracterul muntenesc al stilului.
       Buna pricepere a părintelui care slujeşte această Catedrală a dus la înfiinţarea căminului de bătrâni ce se află în incinta ei.
Material realizat în 2009 de Stareţu Ştefan

marireHome