BISERICA "SFINŢII VOIEVOZI"

        Adresa: Strada Ion Heliade Rădulescu, nr. 14.
        Hramul: "Sfinţilor îngeri şi Marilor voievozi", "Arhanghelii Mihail şi Gavril".
        Tipul:
plan trilobat.
        Numele: "Biserica Albă din mahalaua Zlătari", "Sfinţii Voievozi sau Arhangheli".
        Construcţia edificiului: Folosind caracteristicile deosebite din compunerea planului trilobat, arhitectul Cristian Moisescu propune edificarea monumentului în epoca lui Petru Cercel, punct de vedere ce corespunde şi tradiţiei consemnată de însemnările notate pe cărţile vechi existente în biserică. Biserica este menţionată în documente în 1615, 1632, 1767.
        Refaceri: în 1767 Bădica logofătul, fiul lui Negoiţă arăta că neamul lui purtase de grijă sfintei biserici şi pentru că se prăpădise o închina sfintei Mitropolii. în 1823 postelnicul Vasilache Maican şi biv vel vistier Iancu Rădulescu au intervenit în repararea ei, făcându-i danie şi "moşia de peste apa Ialomiţei". Ajunsă din nou "în desăvârşită dărăpănare şi fără mijloace de a să preînnoi" Avram Ioan "cu feciorii săi" ... "au înelit acest sfânt lăcaş din nou, au tencuit-o, au ridicat turla de dinainte, au zugrăvit-o pe dinăuntru şi p-afară". O nouă restaurare a suferit biserica în 1910 sub egida Comisiei Monumentelor Istorice.
        Descrierea monumentului: Biserica este construită în plan trilobat, alcătuit din pridvor, pronaos, naos şi absida altarului. Pridvorul este deschis, având şase stâlpi octogonali de zidărie asemănători cu cei de la Biserica Domnească, iar pronaosul alungit a servit şi de gropniţă. Naosul este mult mai mare spre vest decât la alte edificii de acest tip prin retragerea către pronaos a zidului despărţitor, în timp ce absida altarului este poligonală la exterior şi circulară în interior. Spre exterior, faţadele au fost împărţite în registre inegale, printr-un brâu sub formă de zimţi de fierăstrău, decorate prin arcaturi gemene, ce alternează cu firide în plin centru. Cornişa este alcătuită din trei rânduri de zimţi din cărămidă specială, cu vârf. Turla este zveltă, cu zece laturi străpunse de ferestre înalte, puse în evidenţă printr-o modalitate interesantă, ce sporeşte valoarea şi monumentalitatea bisericii.
        Pictura a fost realizată în anul 1849 de către Avram, Sache şi Pârvu, zugravi din Târgovişte.
        Important de reţinut: arhitectura monumentului, pietrele de mormânt din 1672, 1714, 1729, 1730, 1739 şi 1769, realizate cu chenar şi decor floral, icoanele din 1820 realizate de "Nicolae şi Bănică zugravi ot Săteni", cărţi religioase din secolele XVII-XIX, cu interesante însemnări.
        Biserica s-a aflat în imediata apropiere a casei părinteşti a lui Ion Heliade Rădulescu, rudele acestuia implicându-se în acţiunea de îngrijire a bisericii.
(Sursa: Târgovişte. Ghid turistic - Mihai Oproiu, Anda Andronescu)


marire     marire     marireHome