BISERICA TÂRGULUI

        Adresa: Strada Ion Heliade Rădulescu nr. 2.
        Hramul: "Adormirea Maicii Domnului" (1824), "Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu", "Sfântul prooroc Ilie Tezveteanul" (1824).
        Tipul: Plan trilobat.
        Numele: "Biserica Târgului".
        Construcţia edificiului: Potrivit pomelnicului întocmit în aprilie 1823, Udrişte Năsturel, "...credincios mării sale Matei Vodă Basarab când să afla domn aici în scaunul Târgoviştii" a cerut aprobare "ca să facă această biserică... fiind nişte ziduri surpate" şi "de iznoavă o au făcut din temelie" după cum "şi pisania... arată". Ispravnicul construcţiei a fost Radu logofăt vel căpitan, întreaga lucrare fără zugrăveală încheindu-se la 1654. Biserica a fost sfinţită de patriarhul Antiohie Macarie, aflat în anul 1654 la Târgovişte.
        Refaceri: Văzând "biserica dăzvelită" ... în anul 1787, Dimitrie Bogasieru şi Mira Grecu "au făcut advonul şi au şindrilit şi au zugrăvit tinda şi advonul" şi "sfintele icoane împărăteşti" şi "zugrăvindu-i-să chipul său în tinda fămeilor". în anul 1820 se impunea din nou "şindrilitul turnurilor celor mici" aflate pe pronaos, care nu mai existau în 1825. Alte reparaţii s-au efectuat în 1875. Cutremurul din 1940 a dus la prăbuşirea turlei naosului, refacerea începând în 1941 şi terminându-se cu banii "din dania cu care a ctitorit oraşul conducătorul statului, mareşalul Ion Antonescu"; lucrările s-au terminat în 1943. O restaurare ştiinţifică s-a efectuat în perioada 1974-1976 când s-au depus eforturi pentru ca biserica să se apropie de cea iniţială, evidenţiindu-se decoraţia ceramică şi pictura exterioară.
        Descrierea monumentului: Planul Bisericii Târgului se înscrie în mod novator, deschis de constructorii Mănăstirii Dealu. Interesantă este şi decoraţia exterioară, sgrafitată şi apoi zugrăvită pe tencuială, în benzi bicolore, roşii şi albe, modalitate prezentă şi la palatul domnesc restaurat de Matei Basarab.
        Pictura bisericii a fost realizată în secolul al XVIII-lea, din iniţiativa lui Dinu Bogasierul, "tatăl Vomeştilor".
        Important de reţinut:
Pridvorul, pronaosul, naosul şi absida altarului, aduc noutăţi prin soluţiile arhitecturale şi impune biserica ca un monument târgoviştean deosebit, decoraţia exterioară ancadramentele ferestrelor, icoanele zugrăvite de Nicolae zugrav (1821) şi Thanase Anghel (1849), Pomelnicul Bisericii Târgului etc.
       
(Sursa: Târgovişte. Ghid turistic - Mihai Oproiu, Anda Andronescu)


marire    Home