BISERICA "SFÂNTUL IOAN BOTEZĂTORUL"

        Adresa: Strada Justiţiei, nr. 6.
        Hramul: "Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul"
        Tipul: structural al edificiilor de navă unică..
        Numele: "Biserica Sfântul Ionică", "Capela Universităţii Valahia".
        Construcţia edificiului: Biserica a fost construită sau refăcută la sfârşitul secolului al XVII-lea sau la începutul celui următor de membrii familiei Greceanu, care aveau case lângă biserică. în anul 1711 se întâlneşte menţionată în documente, apoi ajunge metoh al Bisericii Domneşti.
        Refaceri: Pentru că "zidurile vechi aflându-se", s-au "dres şi s-au meremetisit de răposatul Ianache Hrisoscoleu", apoi "s-au şindrilit şi s-au dres de răposatul clucer Grigore Hrisoscoleu", fiul banului. La 1809, pentru că s-au dărâmat din nou "bolţile, tâmpla şi... toate cele din lăuntru de nu mai putea preotul să slujească sfânta liturghie" s-au zugrăvit şi toate noi s-au făcut din iniţiativa lui Atanasie Carabulea. Peste 50 de ani "destrămându-se zidurile bolţilor...", toată "biserica fiind stricată şi dărăpănată", Nichita Formac a luat iniţiativa "de a repara... sfântul lăcaş... cu toate cheltuielile lui". Sfântul lăcaş a fost reparat, s-a realizat "zugrăveala toată din nou". Ruinată la sfârşitul secolului al XX-lea, biserica a fost restaurată în 1972.
        Descrierea monumentului: Planul bisericii este de formă dreptunghiulară şi cuprinde naosul şi absida altarului. Reparaţiilor din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea i-a fost adăugat un pridvor, susţinut de stâlpi circulari din cărămidă. Biserica dispunea de o tâmplă de zidărie, azi înlocuită.
        Pictura a fost realizată iniţial de către Ioan şi Constantin zugravul, pictorii epocii brâncoveneşti, apoi la 1840 de către Hagi Avram şi Luca Luculescu.
(Sursa: Târgovişte. Ghid turistic - Mihai Oproiu, Anda Andronescu)

marire     marire    


Home