BISERICA "SFÂNTUL GHEORGHE"

        Adresa: Strada Suseni, nr. 2.
        Hramul: "Sfântul Mare mucenic Gheorghe".
        Tipul: structural al edificiilor de navă unică.
        Numele: "Biserica Sfântul Gheorghe".
        Construcţia monumentului: Biserica a fost construită de Neagoe Basarab în anul 1517 şi este menţionată de către Gavriil Protul şi de Letopiseţul Cantacuzinesc, ca una dintre realizările acestui domnitor.
        Refaceri: "Fiind veche şi necăutată de multă vreme neştiindu-să ctitorii săi, dezvelită şi dărâmat(ă)", Dima Stegar "au pardosit-o - au făcut atvon ş-au zugrăvit şi şindrilit... biserica de iznoavă" la anul 1730. Pentru că "învelişul era vechi" mahalagii "au învelit-o cu toată cheltuiala lor" la anul 1794. Noi înnoiri au fost făcute de Dima Lixăndroiu şi de alţi mahalagii la 1816 şi 1862, 1940 şi 1982.
        Descrierea monumentului: Din monumentul clădit de Neagoe Basarab se păstrează puţine elemente arhitecturale în pronaos şi altar, pridvorul (1730) şi absidele pronaosului, fiind adăugate cu ocazia lucrărilor din 1862.
        Pictura actuală datează din 1862 şi a fost realizată de Hagi Avram, Pârvu şi Ilie.
        Important de reţinut: arhitectura monumentului, cărţi vechi bisericeşti, cu însemnări interesante despre cartierul Suseni, clopotul realizat în 1741.
(Sursa: Târgovişte. Ghid turistic - Mihai Oproiu, Anda Andronescu)

marire     marire     marire    


Home