Având rol de donjon al Curţii Domneşti, a fost construit în a doua jumătate a secolului XV, probabil în vremea domniei lui Vlad Tepeş.
       Cercetările întreprinse în ultimii ani au dovedit că Turnul Chindiei a fost zidit peste pridvorul paraclisului din vremea lui Mircea cel Bătrân, considerându-se că ridicarea sa este probabil lucrarea de care amintea la 1476 comitele Ştefan Báthory când scria sibienilor că la Târgovişte a fost înălţat „un bun castel”. Prezenţa acestui turn într-o reşedinţă domnească este justificată de faptul că elementul de apărare juca un rol dintre cele mai importante în viaţa curţilor medievale în caz de asediu. Turnul Chindiei îndeplinea cu prisosinţă un asemenea rol, servind, totodată, ca punct de observaţie şi de pază asupra curţii şi împrejurimilor ei.
       În afară de rolul de apărare, în secolele XV-XVII turnul a îndeplinit şi rol de închisoare a Curtii domneşti, prin amenajarea în acest scop a micii încăperi de la parter.
       La scurt timp după ridicarea acestei prime construcţii a turnului, se pare în scopul de a realiza o consolidare în vederea înalţării sale, spaţiul dintre cele trei arcade ale pridvorului a fost zidit.
       Turnul Chindiei începe să fie menţionat documentar mai târziu. Astfel, la 1595. vizitând orasul Târgovişte, italianul Giuseppe Piscullo da Melfi vedea la Curtea Domnească „un turn de înălţime mijlocie, cu patru turnuleţe deasupra şi închisorile sale”. Din relatările călătorului italian rezultă asadar că acest turn avea şi alte roluri în afară celor amintite: din el erau anunţate orele şi se dădeau, către asfinţitul soarelui (adică la chindie, de unde şi numele), semnale pentru întreruperea circulaţiei în timpul nopţi.

(Sursa: Târgovişte. Monumente istorice şi de artă - Cristian Moisescu)

marire     marire     marire     marire     marire     marire     marire     marire     marire     marire     marire     marire    


Home